Centrumsteden moeten leegstand beter controleren

(Belga) “De cijfers van het leegstandsregister in de centrumsteden zeggen meer over hoe wordt gecontroleerd dan over de mate waarin leegstand en verkrotting voorkomen”, zegt Vlaams parlementslid Veli Yüksel (CD&V). Hij vroeg de gegevens op bij Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a). “Op basis van deze gegevens kan geen beleid gevoerd worden.”

Het is aan de gemeenten om een gemeentelijk leegstandsregister bij te houden, maar de cijfers in dat register laten niet toe een correct beeld te krijgen van de problematiek. “Ze zijn te sterk vertekend door de mate waarin de gemeentes controle voeren”, aldus Yüksel. “Uit de cijfers voor 2012 blijkt dat in Sint-Niklaas tien keer zoveel woningen leegstaan als in Genk (606 tegenover 57) en Aalst meer leegstaande woningen heeft dan Antwerpen. Bovendien was het Aalsterse register in 2010 en 2011 helemaal leeg, en telde het in 2012 plots 558 dossiers.” Voor Yüksel moeten de centrumsteden bijkomende inspanningen doen. “Onze steden kampen met een groeiend woningentekort. Zeker in Gent en Antwerpen is de situatie nijpend. Het is dan ook niet te verantwoorden dat stadsbesturen geen duidelijk zicht hebben op de omvang van het probleem.” De volksvertegenwoordiger zegt er voorstander van te zijn de lokale autonomie ter zake verder uit te breiden, maar dan “moeten de lokale overheden hun verantwoordelijkheid nemen en de problematiek grondig aanpakken”. De Vlaamse regering onderzoekt op dit moment hoe ze de inventarisering en belasting van verwaarlozing kan overdragen aan steden en gemeenten. (Belga)

Partner Content