CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri pleit voor ‘pensioensplit’ om komaf te maken met pensioenkloof

© Belga

Vrouwen ontvangen in ons land gemiddeld 24,6 procent minder pensioen dan mannen, waardoor ze vaker getroffen worden door armoede en sociale uitsluiting na hun actieve loopbaan. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dient een resolutie in om komaf te maken met die ‘genderpensioenkloof’.

Ondanks allerlei initiatieven verdienen mannen en vrouwen in ons land niet even veel. Het verschil tussen het gemiddelde loon van mannen en vrouwen bedraagt op dit moment nog altijd 21 procent. Die loonkloof zet zich na de loopbaan verder en wordt zelfs nog groter: de pensioenkloof bedraagt hier bijna 32 procent, wat boven het Europees gemiddelde van net geen 30 procent ligt.

Dat betekent ook dat vrouwen een grotere kans hebben om na hun pensioen met armoede en sociale uitsluiting geconfronteerd te worden.

Genderpensioenkloof

De redenen achter die genderpensioenkloof zijn gekend. Vrouwen werken gemiddeld 5,6 jaar minder lang dan mannen, ze gaan vaker deeltijds werken of nemen tijdskrediet op om zorgtaken thuis op zich te nemen. Daarnaast werken ze vaker in sectoren met lagere lonen of zonder mogelijkheid om te sparen voor een aanvullend pensioen.

Zeker voor alleenstaande gepensioneerde vrouwen is het op die manier moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wil iets doen aan die pensioenkloof. Ze dient een resolutie in met concrete voorstellen om die te dichten. Zo pleit ze voor een ‘pensioensplit’: de pensioenen – zowel de wettelijke als de aanvullende – van beide partners worden dan opgeteld en gelijk verdeeld, zodat gezamenlijke loopbaankeuzes niet langer leiden tot ongelijke pensioenen.

Overmacht

Daarnaast moeten verlofstelsels zoals ouderschapsverlof of verlof wegens overmacht flexibeler en aantrekkelijker worden, vindt ze, om de gelijke verdeling van de gezinstaken aan te moedigen. Tot slot moet iedereen de kans krijgen om aanvullend pensioen op te bouwen, stelt Lanjri.

‘Binnenkort staat de pensioenhervorming op de agenda. Dit biedt kansen om de genderpensioenkloof aan te pakken’, zegt het CD&V-Kamerlid nog. ‘Ik roep de regering dan ook op om de genderimpact van de pensioenhervorming nauwkeurig te meten en extra maatregelen te nemen. Zo maken we komaf met discriminaties en ongewilde ongelijkheden uit het verleden.’

Partner Content