CD&V en SP.A willen Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) grondig tegen het licht houden

DVZ in Brussel op 27 november 2018.

Het roer bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet om. Daarover zijn CD&V en SP.A het eens. Beide partijen pleiten in hun programma’s daarom voor een doorlichting én een hervorming. ‘DVZ moet zonder druk vanuit politieke kabinetten kunnen werken’, zegt Nahima Lanjri (CD&V).

‘De afgelopen jaren werden vraagtekens geplaatst bij de werking van de DVZ. Daarom is een grondige externe audit wenselijk.’

Het verkiezingsprogramma van CD&V liegt er niet om: de partij stelt zich grote vragen bij de werking van de administratie van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) en haar voorganger Theo Francken (N-VA).

Volgens CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri is de toestand bij DVZ de laatste jaren grondig verslechterd. ‘Vanaf er meer asielaanvragen zijn, stropt de werking en stuurt men de informatie niet op tijd naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat de aanvraag behandelt. Nochtans heeft DVZ er personeel bijgekregen’, zegt ze.

Die duurtijd is in ieder geval essentieel voor de christendemocraten, die al een tijdje hameren op een snellere afhandeling van asielaanvragen. ‘Zo vergroot je de kans om mensen op kortere termijn uit te wijzen wanneer hun aanvraag geweigerd wordt’, aldus Lanjri.

Naast die informatiedoorstroming, zouden ook sommige individuele medewerkers niet naar behoren functioneren. ‘Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar zelfs binnen DVZ zelf zijn er klachten over het gedrag van bepaalde ambtenaren tegenover mensen die een aanvraag doen bij de dienst’, zegt Lanjri.

Meer in het algemeen wil CD&V dat DVZ zich onttrekt van ‘politieke druk vanuit de kabinetten’, die de laatste jaren de goede werking in de weg zou hebben gestaan. ‘In de zaak rond de misbruiken van humanitaire visa (de affaire rond het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, nvdr.) zou het geholpen hebben als iemand binnen DVZ op tijd aan de alarmbel had getrokken. Ik snap dat ze niet op eigen houtje beslissingen konden nemen, maar ze zouden wel advies hebben kunnen geven over de manier van werken.’

Lanjri wijst erop dat het regeerakkoord van de regering-Michel al een doorlichting van DVZ aankondigde, maar dat Theo Francken die nooit liet uitvoeren door een extern orgaan.

Black box

Naast CD&V heeft ook SP.A de hervorming van DVZ in het verkiezingsprogramma opgenomen. ‘We laten we de Dienst Vreemdelingenzaken – die te zeer een black box is – evolueren naar een performant en gemoderniseerd “Migratiedepartement”‘, zo staat er.

De analyse van de socialisten is gelijkaardig aan die van CD&V. ‘De behandelingstermijn van een asielaanvraag bij DVZ is begin 2018 gestegen van anderhalve maand tot vier maanden’, zegt Ben Segers, eerste opvolger op de Antwerpse SP.A-Kamerlijst. ‘Elke dag extra opvang kost de Belgische belastingbetaler een en ander. Een efficiëntere werking zou dus geld kunnen besparen.’

Niet alleen de procedures moeten beter, zegt Segers, maar ook de transparantie. ‘Vóór 2014 was het jaarverslag van DVZ telkens een lijvig document van enkele honderden bladzijden’, zegt Segers. ‘Sinds 2014 is dat herleid tot enkele tientallen bladzijden. Bovendien kwam er extreem veel vertraging op parlementaire vragen, zodat de Kamer het beleid niet naar behoren kon controleren.’

SP.A wil daarom werk maken van een heus Migratiedepartement en een opwaardering van het migratiewetboek. ‘Want Francken kondigde wel een update aan van dat wetboek, maar die is er nooit gekomen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content