CD&V en Open Vld tegen Belgisch verbod bijeenkomsten Turkse politici

Erdogan in de Ethias Arena: met de verkiezingen van 2015 voor de deur hadden gebedshuizen de Turken gemobiliseerd om naar Hasselt af te zakken. © GettyImages

CD&V en Open Vld zijn geen voorstander van een algemeen verbod op bijeenkomsten waar Turkse gezagsdragers komen spreken met het oog op het referendum van 16 april in Turkije.

“We gaan onze algemene principes niet op de schop gooien”, vond CD&V-voorzitter Wouter Beke zondag in De Zevende Dag. In hetzelfde programma lanceerde N-VA-fractieleider Peter De Roover een opvallende oproep aan zaaluitbaters om “geen ruimte te bieden aan propaganda van (de Turkse president) Erogan”.

N-VA werkt aan een “fijnmazig” wetsvoorstel om bijvoorbeeld meetings waarop Turkse ministers komen praten naar aanleiding van het referendum te verbieden. Volgens De Roover gaat het niet om een algemeen verbod. Het zal niemand verbieden een meeting te organiseren. Wat volgens het voorstel niet kan, is dat een minister in ons land in het kader van zo’n campagne zal komen spreken. “Dan gaat het om een buitenlands beleid, wat neerkomt op inmenging”, aldus De Roover.

CD&V en Open Vld zitten niet op dezelfde lijn. De christendemocratische voorzitter Wouter Beke herinnert aan de vrije meningsuiting en de vrijheid van vergaderen. Indien de openbare orde of veiligheid in het gedrang komen, dan kan de burgemeester of minister van Binnenlandse Zaken optreden en dat moet volgens Beke worden beoordeeld per concreet geval. “Maar ik ben niet bereid onze fundamentele principes op te geven of op de schop te laten gaan”.

Ook Kamerlid Annemie Turtelboom volgt die redenering en steunt de Nederlandse premier Mark Rutte na de uitwijzing van de Turkse minister van Familiezaken, omdat de veiligheid en openbare orde niet verzekerd waren. “Laat ons de methoden van Erdogan niet gebruiken om Erdogan te bestrijden. Ik pas ervoor dat één iemand zou kunnen beslissen wie wel en wie niet wordt toegelaten”, aldus de voormalige minister.

Partner Content