Catherine De Bolle: “vertrouwen in politie opkrikken en relaties versterken”

(Belga) De relaties tussen de lokale en federale politie verbeteren en het vertrouwen in de politie opkrikken, dat zijn twee prioriteiten van de nieuwe commissaris-generaal Catherine De Bolle. De Bolle legde in Brussel de eed af aan het hoofd van de federale politie. Ze volgt op 1 maart Paul Van Thielen op.

“Ik ben trots dat ik de eerste vrouw ben aan het hoofd van de federale politie, maar man of vrouw, het is uiteindelijk de inhoud die telt”, reageert De Bolle. “We moeten professioneler en rationeler werken, en goed omgaan met de mensen en middelen die we hebben om te zorgen voor een veiligere samenleving.” De nieuwe commissaris-generaal haalde enkele prioriteiten aan waar ze de komende vijf jaar aan wil werken. Zo wil De Bolle, die tot voor kort korpschef was van de lokale politie in Ninove, onder andere de relaties tussen de lokale en federale politie verbeteren. “Ik ken de bezorgdheden van de kleine korpsen en ik ken de bezorgdheden van de grote korpsen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring ertoe zal bijdragen dat die samenwerking verbeterd wordt”, klinkt het. Een andere prioriteit is het vertrouwen van de mensen en de overheden in de politie opkrikken. De Bolle had het tenslotte ook nog over het aantal vrouwen binnen de politie. “Ik ben enorm voor diversiteit en we moeten dat principe ook hanteren in ons rekrutering en selectie”, zei ze. Momenteel is één agent op de vier een vrouw. (KAV)

Partner Content