Capaciteit Brusselse scholen: Vlaamse en Franse gemeenschap verantwoordelijk

(Belga) Voorzitter van de Raad van de VGC Jean-Luc Vanraes (Open Vld) en MR-fractieleidster in het parlement van de Franse Gemeenschap Françoise Bertieaux hebben op een gezamenlijke persconferentie de Vlaamse en Franse gemeenschap opgeroepen om meer middelen vrij te maken om iets te doen aan het plaatstekort in Brusselse scholen.

De liberalen zitten in de oppositie in de gemeenschaps- en gewestregeringen. Enkel Open Vld maakt deel uit van de Brusselse regering. Samen hebben ze op basis van de gegevens van de twee gemeenschappen de behoeften van het Brusselse lager onderwijs tegen 2015 opgelijst. Vanraes richtte zich expliciet tot de Vlaamse regering. “Het Vlaams regeerakkoord spreekt over ten minste 30% van de Brusselse bevolking voor ondersteuning door het Vlaams beleid (300.000-norm) en de aanwending van ten minste 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven in en voor de hoofdstad te bestemmen”, aldus de Open Vld’er, die vaststelt dat voor onderwijs slechts 3,97% gehaald wordt. Wat het lerarentekort betreft, pleit Vanraes voor een verplichte stage voor leraars in grootsteden en wil hij dat de uitwisseling van leraars tussen Nederlands- en Franstalig onderwijs opnieuw geactiveerd wordt. Om het probleem van de beperkte kennis van het Nederlands bij kinderen uit niet-Nederlandstalige gezinnen in Brussel die aan de school beginnen op te vangen, stelt Vanraes voor om de leerplicht tot 3 jaar te verlagen. (GEERTJE DE WAEGENEER)

Partner Content