Campagne “1 miljoen bomen” klokt af op 1,5 miljoen nieuwe bomen

(Belga) De campagne om sinds 2008 één miljoen bomen te planten, klokt af op niet minder dan 1,45 miljoen aangeplante bomen in Vlaanderen. Dat werd vernomen bij BOS+, voorheen de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), die de campagne samen met het Agentschap voor Natuur en Bos voerde.

De meeste geregistreerde bomen (378.775 stuks of 38 pct) komen uit de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door West-Vlaanderen (26 pct), Vlaams-Brabant (15 pct), Limburg (11 pct) en Antwerpen (10 pct). Er werden 91 bedrijfsbossen aangelegd, 61 pct van de gesponsorde oppervlakte. “Een succes, want de campagne startte in volle crisistijd”, aldus directeur Bert De Somviele (BOS+). De rest kwam van middenveldorganisaties (23 pct), overheidsinstellingen (14 pct) en privépersonen (2 pct). Ruim zestig procent van alle geregistreerde bomen maakt deel uit van een bos. “Na aftrek van bosaanplant na kaalkap en van compensatiebossen, maken 46,9 pct van alle geregistreerde bomen deel uit van nieuwe bosuitbreiding. Gerekend aan 2.500 boompjes per hectare levert dat 187,68 hectare nieuw bos op. Opvallend is wel dat veertig procent van de geregistreerde bomen buiten de “bossfeer” aangeplant wordt: vrijstaand, in bomenrijen, boomgaarden, hagen of als korteomloophout. Bij de aanplanting werden meer dan 262 verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, de vele fruitvariëteiten buiten beschouwing gelaten. Vooral inheemse soorten spannen de kroon, met de eik (15 pct) voorop, gevolgd door populier, es, meidoorn en wilg. (COR 207)

Partner Content