Deze zomer stemde de regering de wet Twin Peaks II. Hoewel de BZB het principe van deze bescherming steunt, heeft ze enkele bedenkingen bij de uitvoering ervan. De nieuwe wetgeving legt een veel te strakke timing op. Het is onmogelijk om alle betrokken partijen te informeren over het nieuw te gebruiken systeem tegen 1 januari. De bankensector heeft wel voldoende tijd gekregen, zo luidt het persbericht. De transparantie van de commissie is een ander heikel punt. De BZB vreest dat klanten zich eerder gaan laten leiden door een afwezigheid van een commissieloon dan door de totale premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. De BZB vreest dat deze maatregelen tot concurrentievervalsing kunnen leiden. Het is voor de BZB daarom niet duidelijk of de klant inderdaad beter wordt beschermd door deze nieuwe maatregel. De overvloed aan informatie vergroot de kans dat de klant ze niet leest. BZB pleit daarom voor efficiëntie, zoniet wordt eerder het omgekeerde effect bereikt. (Belga)

Deze zomer stemde de regering de wet Twin Peaks II. Hoewel de BZB het principe van deze bescherming steunt, heeft ze enkele bedenkingen bij de uitvoering ervan. De nieuwe wetgeving legt een veel te strakke timing op. Het is onmogelijk om alle betrokken partijen te informeren over het nieuw te gebruiken systeem tegen 1 januari. De bankensector heeft wel voldoende tijd gekregen, zo luidt het persbericht. De transparantie van de commissie is een ander heikel punt. De BZB vreest dat klanten zich eerder gaan laten leiden door een afwezigheid van een commissieloon dan door de totale premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. De BZB vreest dat deze maatregelen tot concurrentievervalsing kunnen leiden. Het is voor de BZB daarom niet duidelijk of de klant inderdaad beter wordt beschermd door deze nieuwe maatregel. De overvloed aan informatie vergroot de kans dat de klant ze niet leest. BZB pleit daarom voor efficiëntie, zoniet wordt eerder het omgekeerde effect bereikt. (Belga)