Burgemeester van Olen: ‘Steeds open overleg gehad met Umicore over radioactiviteit’

. © Belga

De burgemeester van Olen gelooft de experten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Umicore als zij zeggen dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid en het milieu.

In de reportage van de Franstalige omroep RTBF over het beheer van radioactief afval in ons land kwam een aantal stellingen aan bod die onjuist zijn en die tot verwarring kunnen leiden. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) donderdag. De nucleaire waakhond benadrukt dat de locaties met verhoogde concentraties van nabij opgevolgd worden.

‘De sites in Olen en de oevers van de Molse Nete zijn de voorbije decennia uitvoerig in kaart gebracht door verschillende instanties’, zegt het FANC. ‘Op basis daarvan kunnen we een gedetailleerde inschatting maken van het mogelijke risico voor de bevolking en het leefmilieu.’

De risicoanalyses die de overheidsinstantie recent uitvoerde, tonen volgens het FANC aan dat de impact voor de bevolking en het leefmilieu momenteel niet van die aard is dat een sanering gerechtvaardigd is. ‘Als de bestemming van de betrokken gebieden in de toekomst zou wijzigen, dan moeten er uiteraard nieuwe risicoanalyses worden uitgevoerd en dan zal het FANC indien nodig de gepaste beschermingsmaatregelen treffen.’

De enige doelstelling van het FANC is de bescherming van bevolking, werknemers en leefmilieu beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling, zegt directeur-generaal Frank Hardeman. ‘Wij volgen de situatie op al deze sites al jaren van nabij op en dat op regelmatige tijdstippen. Het is tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid om de bevolking niet nodeloos ongerust te maken. We betreuren dan ook dat er foute, onvolledige en onrustwekkende informatie wordt verspreid.’

Burgemeester van Olen gelooft de experten van FANC

De burgemeester van Olen, Seppe Bouquillon (CD&V), gelooft de experten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Umicore als zij zeggen dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid en het milieu. Dat zegt de burgemeester na de opvallende stralingsmetingen van Greenpeace nabij de site van Umicore in Olen.

Seppe Bouquillon had donderdagochtend contact met zowel het FANC als met Greenpeace. ‘Jan Vande Putte, de expert van Greenpeace, heeft tegenover mij het verhaal van de RTBF-reportage genuanceerd. De hoge meting betreft een puntbesmetting die weliswaar zo snel mogelijk moet opgeruimd worden, maar geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.’

De burgemeester zegt dat hij een maand geleden contact had met het FANC, nog voor er sprake was van een reportage over het problemen. ‘Zij doen jaarlijks één of meerdere metingen en daaruit blijkt dat stralingsniveaus stabiel blijven. Ik heb op dat vlak geloof in de experten.’

Bovendien komt er volgens Bouquillon eindelijk beweging in het dossier van de definitieve berging van de grote hoeveelheid afval. ‘Ik heb vertrouwen dat de neuzen op dat vlak in dezelfde richting staan. Umicore heeft ook nooit verborgen dat daar nog veel werk aan de winkel is: hierover is er meermaals open communicatie geweest.’

Het gemeentebestuur van Olen zit volgende week opnieuw samen met de betrokkenen om volgende stappen te bespreken.

Hotspot in alarmsignaal

Jan Vande Putte van Greenpeace bevestigt donderdag dat de meting in de reportage gaat over een acuut, specifiek probleem op een hotspot van enkele vierkante meters. ‘Weliswaar gaat het over een verbazend hoog stralingsdebiet, maar dit kan relatief snel en eenvoudig aangepakt worden. Dit moet wel onmiddellijk gebeuren.’

Het grotere probleem van de site mag niet uit het oog verloren worden, zegt de deskundige. ‘Dit is de eerste keer dat we een dergelijke straling meten buiten de site. Er is dus een migratie geweest van het afval, hoogstwaarschijnlijk door hevige regen. Wellicht kan het spoor van die verplaatsing gevolgd worden tot op de site en de bron gelokaliseerd worden. Om verdere migratie te vermijden, moet die bron aangepakt worden.’

De hotspot is volgens Vande Putte een alarmsignaal om over te gaan tot definitieve berging van het afval op de site. ‘Over de activiteit en de toestand van dat afval is weinig gekend, dat is slecht gedocumenteerd geweest. Volgens ruwe schattingen zou het gaan om minstens 200.000 kubieke meter oorspronkelijk afval. Maar ondertussen is dat mogelijk verspreid en doorgesijpeld, waardoor de grond besmet is geraakt.’

Greenpeace wil aannemen dat er goede wil is om het probleem op te lossen, maar wijst er ook op dat de aanpak al tientallen jaren op de lange baan is geschoven. ‘We zullen het pas echt geloven als er centen op tafel komen’, zegt Vande Putte. ‘Dit wordt waarschijnlijk een miljardendossier dat niet alleen op gemeentelijk, maar ook op provinciaal en vooral gewestelijk niveau aangepakt moet worden.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content