Brusselse gezinnen betalen vanaf 2014 elk jaar 5 euro voor parkeerkaart

(Belga) Het Brussels gewestelijk parkeerbeleidsplan is maandagavond tijdens een buitengewone ministerraad in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse regering. Vanaf volgend jaar zal elke Brussels gezin jaarlijks 5 euro moeten betalen voor een eerste parkeerkaart, zo melden Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels maandagavond. Het allereerste gewestelijke parkeerplan moet in werking treden op 1 januari 2014.

Met de parkeerkaart kan elke inwoner van het gewest parkeren binnen een straal van anderhalve vierkante kilometer rond zijn wettelijke woonplaats. Een gezin met twee auto’s kan een tweede kaart kopen voor 50 euro. Per bijkomende bewonerskaart betaalt de burger 200 euro. Mensen die de auto nodig hebben voor hun beroep, zoals dokters en thuisverplegers, kunnen zich tegen 75 euro per jaar in het hele gewest parkeren. Leerkrachten en crèchepersoneel kunnen voor hetzelfde bedrag parkeren nabij hun werkplek. Er zijn ook uitzonderingen voor beroepen zoals elektriciens, verwarmingstechnici en loodgieters: zij mogen drie uur lang parkeren waar ze een interventie verrichten. De Brusselse regering wil het aantal gereglementeerde parkeerplaatsen op gewestelijk vlak met 16 procent verhogen tegen 2018. Onderzoek in 2005 toonde aan dat er iets meer dan 293.000 parkeerplaatsen waren. Een aantal gemeenten zal onder dat percentage mogen blijven, op voorwaarde dat andere gemeenten dat compenseren. Parkeerplaatsen op de openbare weg die verdwijnen, worden gecompenseerd door nieuwe plaatsen op openbare parkeerplaatsen of privéparkings. Het eerste gewestelijk parkeerbeleidsplan moet zorgen voor betere mobiliteit en een grotere aantrekkelijkheid van het Brussels gewest. De gemeenten moeten nu zelf invulling geven aan het gewestelijke plan via gemeentelijke parkeeractieplannen. (Belga)

Partner Content