Brussel laat 249 soorten hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden toe als huisdier

Bernard Clerfayt

De Brusselse regering heeft een lijst van 422 soorten reptielen opgesteld die mogen gehouden worden in het Brussels Gewest: 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden. Dat gebeurde op voorstel van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI).

De Brusselaars houden steeds meer slangen, hagedissen en schildpadden. Een uitheems dier in gevangenschap houden is echter niet eenvoudig en vraagt kennis van zaken, tijd, ruimte en geld. Minister Clerfayt vond de tijd gekomen om regels op te stellen voor de reptielsoorten die in het Brussels Gewest toegelaten zijn, om het houden van deze nieuwe gezelschapsdieren zo goed mogelijk te omkaderen. Zo’n lijst is volgens hem een uitstekend instrument om te controleren welke dieren verhandeld mogen worden in dierenwinkels en speciaalzaken. De lijst zorgt er ook voor dat onervaren liefhebbers slechts toegang hebben tot een aantal gemakkelijk te houden soorten.

Bij het opstellen van de lijst werd naast het gemak waarmee dieren gehouden kunnen worden ook rekening gehouden met onder meer de toegang tot voedsel, de omvang van het dier, de kwetsbaarheid van de soort en het mogelijk gevaar voor de mens. ‘Voor het eerst hebben we aan de positieve lijst met reptielen de voorwaarden voor het houden van de dieren toegevoegd, zodat het welzijn van de reptielen waarvoor specifieke normen noodzakelijk zijn, verzekerd wordt’, kondigt Bernard Clerfayt aan.

Terrarium

Wat de voorwaarden betreft, moet een terrarium verlicht worden volgens het ritme van het dier en uitgerust zijn met een warmtebron. Daarnaast is er ook aandacht voor ventilatie, voedsel, water en huisvesting die beantwoordt aan de noden van de betrokken soort. ‘De lijst zal dynamisch zijn: er zullen soorten aan toegevoegd kunnen worden en andere zullen geschrapt kunnen worden in functie van nieuwe informatie die beschikbaar is over hen. We hebben immers te maken met een relatief nieuw fenomeen dat wellicht nog zal evolueren’, aldus minister Clerfayt.

Wie reeds een reptiel bezit dat niet op de lijst voorkomt, moet bewijzen dat hij/zij het dier reeds bezat voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd.

Partner Content