Brussel gaat boetes uitdelen voor geluidsoverlast vliegtuigen: ‘Belangenconflict is aanfluiting van rechtsstaat’

© belga

‘De nieuwe procedure van belangenconflict door de Vlaamse gemeenschap is een aanfluiting van de rechtstaat’, betreurt de Brusselse regering in een mededeling.

Daarin kondigen Brussels minister-president Rudi Vervoort en Milieuminister Céline Fremault aan dat het einde van de tolerantie voor de Brusselse geluidsnormen, vastgelegd door een besluit van 1999 en bevestigd door de hoogste gerechtelijke instanties, deze avond vanaf middernacht van kracht wordt. Er zullen dan boetes uitgeschreven worden aan de vliegtuigen die geluidsoverlast veroorzaken.

De Brusselse regering beroept zich op twee juridische adviezen die stellen dat het tweede belangenconflict in tegenspraak is met de rechtspraak aangezien de wet van 9 augustus 1980 over de institutionele hervorming in artikel 32§2 alinea 2 stelt dat deze procedure slechts éénmaal kan worden toegepast op dezelfde beslissing of ontwerp van beslissing. Het komt overigens krachtens de procedures betreffende belangenconflicten aan de eerste minister toe om de agenda van het Overlegcomité vast te leggen. Destijds werden in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde een aantal belangenconflicten ingeroepen door onder meer de Brusselse, Waalse , Franse en Duitstalige gemeenschapsregering en de Franse gemeenschapscommissie.

Minister-president Vervoort en minister Fremault vragen daarom formeel aan de federale premier om de rechtstaat na te leven en het belangenconflict niet te agenderen op het Overlegcomité.

Premier Charles Michel moet ook zijn minister van Mobiliteit, François Bellot, opdragen om op korte termijn rechtvaardige, transparante vliegroutes voor te stellen, die de internationale geluidsstandaarden respecteren – meer bepaald door de minst bevolkte gebieden te overvliegen – evenals de veiligheidsstandaarden.

De Brusselse regering dringt bij de federale regering aan op een concreet voorstel, in het belang van de Brusselaars, de inwoners van de Noordrand en Waals-Brabant, en de ontwikkeling van de luchthaven. Ze wijst er ook op dat het enige concrete voorstel van de Brussels regering komt, maar dat dit meteen door de Vlaamse regering verworpen werd. Die Vlaamse regering weigert momenteel elke toegeving terwijl zij de meeste opbrengsten van de luchthavenactiviteiten ontvangt, luidt het.

Overlegcomité donderdag weer samen

Premier Charles Michel heeft donderdagochtend om 8 uur een nieuw Overlegcomité geagendeerd. Hij moest dat doen, nu Vlaanderen een nieuw belangenconflict heeft ingeroepen tegen de Brusselse geluidsnormen. De agendering betekent niet dat de federale regering kant kiest, klinkt het in regeringskringen.

Bij gebrek aan akkoord over de toepassing van de Brusselse geluidsnormen diende Vlaanderen dinsdag een tweede belangenconflict in. De Vlaamse regering koos ervoor om dit keer als gemeenschapsregering te handelen, nadat ze eerder vanuit het gewest een belangenconflict inriep.

De Brusselse regering noemt dat “een aanfluiting van de rechtsstaat”. Minister-president Rudi Vervoort en bevoegd minister Céline Fremault drongen er daarom bij premier Charles Michel op aan om het belangenconflict niet te agenderen op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van het land. Niettemin roept de eerste minister het Overlegcomité donderdagochtend opnieuw samen in de Lambermont, zijn ambtswoning. Hij kan immers niet anders dan de zaak agenderen en alle betrokken partijen op de hoogte stellen, klinkt het in regeringskringen.

Een inhoudelijke appreciatie is de agendering echter niet. In de Wetstraat 16 wordt alvast gehoopt dat het nieuwe Overlegcomité de zaken wat zal kunnen rationaliseren en objectiveren, waarbij bijvoorbeeld meer klaarheid zou komen over de precieze inhoud van de Brusselse tolerantieregels.

Vorige week drukten premier Michel en federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) ook de hoop uit dat het opnieuw tot een meer serene dialoog zou kunnen komen tussen Vlaanderen en Brussel. In principe betekent de inroeping van het belangenconflict dat opnieuw een afkoelingsperiode ingaat van zestig dagen waarin de strengere geluidsnormen worden opgeschort. Brussel weigert echter in die logica mee te stappen en start bijgevolg dus toch met het toepassen van de boetes. Het hangende belangenconflict maakt het echter erg waarschijnlijk dat die makkelijk zullen kunnen worden aangevochten door de vliegmaatschappijen in kwestie.

Ruim 7.000 vluchten zouden boete kunnen krijgen

De strengere geluidsnormen die Brussel vanaf middernacht wil hanteren, zouden 8 procent van de vluchten treffen die opstijgen vanop baan 25R, de belangrijkste startbaan van Brussels Airport. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts onlangs gezegd in het Vlaams parlement. Afgezet tegen de ruim 90.000 vluchten die vorig jaar vanop baan 25R opstegen, zou het gaan om ruim 7.200 cargo- en passagiersvluchten.

De 8 procent waarvan Weyts sprak, is een gemiddelde voor de hele dag. Het meest problematische moment is tussen 6 en 7 uur ’s ochtends. Brussels Airport zit dan al in dagritme, terwijl het Brussels gewest tot 7 uur de – strengere – nachtelijke geluidsnormen hanteert. Volgens Weyts zou op dat moment 39 procent van de 25R-vertrekken de geluidsnormen overschrijden, “en zelfs 80 procent afhankelijk van de vliegroute voor het vertrek vanop 25R”. Nog volgens Weyts zou ’s nachts (tussen 23 uur en 6 uur) 27 procent tot 60 procent van de vertrekken vanop 25R de geluidsnormen overtreden. Tussen 7 en 23 uur zou het gaan om bijna 5 procent van de vluchten die vertrekken vanop 25R.

Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, benadrukte eerder al dat niet alleen 747-cargovliegtuigen door de strengere geluidsnormen zouden worden getroffen, maar ook vliegtuigen als de Airbus A320 en de Boeing 787 Dreamliner. Tussen 6 en 7 uur ’s ochtends vertrekken bijvoorbeeld veel vluchten van maatschappijen als Brussels Airlines, TUI fly en Thomas Cook Airlines. Ryanair besliste twee weken geleden al om zijn vluchten vanop Brussels Airport naar tijdstippen na 7 uur te verschuiven.

Partner Content