Brussel en Elsene breiden systeem gemeentelijke administratieve sancties fors uit

(Belga) De stad Brussel en de gemeente Elsene, die samen de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene vormen, breiden het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) fors uit. Tot nu toe werden die GAS enkel toegepast voor kleinere inbreuken en inciviek gedrag maar binnenkort zullen ook misdrijven als bedreigingen, beledigingen, slagen en verwondingen en gewone diefstallen met een GAS kunnen bestraft worden. De gemeenten, de politie en het Brusselse parket hebben daarover een protocolakkoord ondertekend.

“Bedoeling is heel duidelijk om het gevoel van straffeloosheid in de dijken”, zegt Brussels burgemeester Freddy Thielemans. “Kleine misdrijven die nu niet bestraft worden omdat het parket bij gebrek aan middelen andere prioriteiten moet leggen, zullen nu wel beteugeld worden. Bovendien zal het een extra motivatie zijn voor onze politiemensen, die zullen zien dat gevolg wordt gegeven aan hun optreden.” Concreet zal de politie na een misdrijf zowel gemeente als parket verwittigen. Als het parket na twee maanden niet beslist heeft te vervolgen, kan de ambtenaar zelf een boete opleggen, die tussen 75 en 250 euro kan bedragen. Voor de ondertekening van het protocol kon de gemeentelijke ambtenaar niet meer optreden als het parket na twee maanden geen beslissing had genomen. Ook het parket toont zich tevreden. “Een aantal feiten die nog zelden vervolgd konden worden, krijgen nu wel een effectieve sanctie”, zegt parketwoordvoerder Jean-Marc Meilleur. “Dit proefproject zal na een jaar geëvalueerd worden, maar nu al tonen andere politiezones zich geïnteresseerd.” (KAV)

Partner Content