"Soms lijkt het alsof scholen en woonzorgcentra twee aparte werelden vormen, of dat rusthuisbewoners op een eiland zitten", zegt Zenner. "De praktijk, beschreven in dit boekje, toont echter dat het anders kan." Zenner geeft toe dat het niet altijd even vanzelfsprekend is om die twee werelden te laten samenwerken. "Er moet personeel ingezet worden dat het sowieso al druk heeft, maar de voorbeelden tonen dat zowel de jongeren als de ouderen hier iets aan hebben." In het boekje staan goed vijftien voorbeelden opgesomd. Daarin kunnen scholen en woonzorgcentra inspiratie opdoen voor activiteiten met kleuters, leerlingen, scholieren maar ook buurtbewoners, zoals samen lunchen, samen op schoolreis of een kamp in het woonzorgcentrum. "Hoewel we geen concrete cijfers hebben om dit te staven, horen we wel alsmaar meer dat de twee partijen succesvol samen een activiteit opzetten", aldus Zenner. De brochure is een initiatief van Zorgnet Vlaanderen en past binnen de campagne "Vroeger nadenken over later", van de Koning Boudewijnstichting. (Belga)

"Soms lijkt het alsof scholen en woonzorgcentra twee aparte werelden vormen, of dat rusthuisbewoners op een eiland zitten", zegt Zenner. "De praktijk, beschreven in dit boekje, toont echter dat het anders kan." Zenner geeft toe dat het niet altijd even vanzelfsprekend is om die twee werelden te laten samenwerken. "Er moet personeel ingezet worden dat het sowieso al druk heeft, maar de voorbeelden tonen dat zowel de jongeren als de ouderen hier iets aan hebben." In het boekje staan goed vijftien voorbeelden opgesomd. Daarin kunnen scholen en woonzorgcentra inspiratie opdoen voor activiteiten met kleuters, leerlingen, scholieren maar ook buurtbewoners, zoals samen lunchen, samen op schoolreis of een kamp in het woonzorgcentrum. "Hoewel we geen concrete cijfers hebben om dit te staven, horen we wel alsmaar meer dat de twee partijen succesvol samen een activiteit opzetten", aldus Zenner. De brochure is een initiatief van Zorgnet Vlaanderen en past binnen de campagne "Vroeger nadenken over later", van de Koning Boudewijnstichting. (Belga)