De brochure is bedoeld voor leerlingen met een beperking en hun ouders, voor leerkrachten en schooldirecties. Het gaat om maatregelen voor kinderen met bijvoorbeeld een motorische handicap, maar ook leerlingen met dyslexie of ADHD hebben aanpassingen nodig die het voor hen gemakkelijker maken om te functioneren in een gewone schoolomgeving. Na racisme worden mensen met een handicap het meest met discriminatie geconfronteerd. Naar een gewone school gaan, zorgt ervoor dat de andere kinderen leren omgaan met klasgenoten die een beperking hebben. De brochure moet scholen aanmoedigen om de nodige aanpassingen in te voeren, zoals extra hulp of een aangepaste planning. "Leerlingen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen, maar veel scholen zijn daar nog niet mee vertrouwd", vertelt directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Jozef De Witte. "We ontvangen geregeld meldingen van ouders die problemen hebben om die aanpassingen voor hun kind te verkrijgen." (Belga)

De brochure is bedoeld voor leerlingen met een beperking en hun ouders, voor leerkrachten en schooldirecties. Het gaat om maatregelen voor kinderen met bijvoorbeeld een motorische handicap, maar ook leerlingen met dyslexie of ADHD hebben aanpassingen nodig die het voor hen gemakkelijker maken om te functioneren in een gewone schoolomgeving. Na racisme worden mensen met een handicap het meest met discriminatie geconfronteerd. Naar een gewone school gaan, zorgt ervoor dat de andere kinderen leren omgaan met klasgenoten die een beperking hebben. De brochure moet scholen aanmoedigen om de nodige aanpassingen in te voeren, zoals extra hulp of een aangepaste planning. "Leerlingen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen, maar veel scholen zijn daar nog niet mee vertrouwd", vertelt directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Jozef De Witte. "We ontvangen geregeld meldingen van ouders die problemen hebben om die aanpassingen voor hun kind te verkrijgen." (Belga)