‘Brede waaier aan Vlaamse landbouwbedrijven is waar Boerenbond voor staat en voor pleit’

‘Wij beperken ons niet tot een pleitbezorging voor slechts één type landbouw – of dit nu groot- of kleinschalig is’, reageert voorzitter Sonja De Becker van Boerenbond op een opiniestuk van Dirk Draulans.

Dirk Draulans gaat voluit voor landbouwproducten van de korte keten én zit in de luxepositie dat hij zijn voedsel bovendien ‘niet prijsgevoelig’ hoeft te shoppen – dubbel hoera! Maar heeft u er al eens bij stilgestaan, beste Dirk, dat niet alleen welgestelde meerwaardezoekers zoals uzelf, maar ook andere consumenten graag een ruime keuze aan voeding willen hebben en verdienen?

In Vlaanderen gaan we prat op een uiterst veelzijdig en kwaliteitsvol voedselaanbod. Evident? Neen, niet bepaald. Daar werken onze boeren iedere dag keihard voor. Ieder op zijn manier, met zijn of haar bedrijfstype zodat voedsel geproduceerd kan worden voor alle bevolkingsgroepen. Hier ben ik buitengewoon trots op – en dat laat ik ook graag zien- en verschil ik grondig van mening met u, die niet gehinderd door enige kennis terzake en elitair zijn keuze oplegt voor één bepaald landbouwmodel. Nu, dat vinden wij pas hypocriet!

Brede diversiteit als sterkte

De brede waaier aan Vlaamse landbouwbedrijven is waar Boerenbond voor staat en voor pleit. En die brede waaier zien wij ook terug in ons ledenbestand én in onze werking. Als u meneer Draulans ons ledenblad echt zou lezen, zou u dat ook kunnen vaststellen. Korte keten, bio, csa …. ook deze landbouwmodellen vinden hun plek bij Boerenbond en dat al decennialang. De diversiteit van landbouwbedrijven is niet alleen typisch voor het weefsel van de Vlaamse land- en tuinbouw. Het is tegelijk haar kracht en rijkdom. En die diversiteit brengen wij ook graag naar buiten , bv in de advertentie die u hypocriet vindt…

Wij beperken ons dus niet -in tegenstelling tot u- tot een pleitbezorging voor slechts één type landbouw – of dit nu groot- of kleinschalig is. Bij Boerenbond geloven we in de waarde van alle – vaak extreem veelzijdige – types van bedrijfsvoering. Of dit bio of korte keten is of een kweker van tuinkruiden, of een bedrijf met Belgisch witblauw, gamba’s, of suikerbieten, groot, middelgroot of klein…. Onze land- en tuinbouwers zijn gepassioneerde vakmensen die met liefde voor hun stiel voedsel produceren aan zeer hoge maatschappelijke vereisten. En die zelf hun keuzes maken. En zo hoort het ook. Uw uitspraak dat Boerenbond boeren dwingt zich diep in schulden te steken, toont dat u geen enkel besef heeft hoe Boerenbond werkt en is gewoonweg fout.

Onze land- en tuinbouwers – die zijn straf. Zij blinken uit in diversiteit en innovatie. Dat moet ook zo willen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst, veerkrachtige en levensvatbare landbouwbedrijven behouden. Het is net hun rijke diversiteit waar andere landen ons om benijden en die hen extra weerbaar maakt om in te spelen op een steeds veranderende realiteit. En ja, het werk van onze landbouwbedrijven heeft – net als iedere sector – te maken met de nodige uitdagingen en crisissen die je nooit tot nul kan reduceren, zeker niet indien je werkt met levende mechanismes. U bent misschien geen landbouwexpert, maar als bioloog zal u het daar zeker mee eens kunnen zijn.

Als we straks nog boeren willen hebben, moeten we inzetten op economisch gezonde bedrijven, welke structuur ze ook aannemen.

Geweldig dat u de lans breekt voor de korte keten en biobedrijven. Dat doen wij ook. Zij krijgen door de coronacrisis nu extra en zeer verdiende aandacht. Maar mocht het u ontgaan zijn, het voedsel dat in de winkelrekken ligt wordt door korte keten, bio én alle andere landbouwbedrijven geproduceerd. Het geeft de consument een brede keuze: een goedkoper assortiment voor wie het minder breed heeft en de duurdere conceptproducten waar een meerwaardezoeker naar grijpt. Waar haalt u het morele gezag om te bepalen dat de consument slechts voedsel van één bepaald landbouwmodel mag consumeren?! Niet sympathiek. En zeker hypocriet. Laat staan dat dit al realistisch zou zijn.

Vooruit, niet terug in de tijd

De oplossingen die u voorstelt, zoals onder meer het afschaffen van de export van landbouwproducten of terugvallen op een bucolisch ideaal dat iedere voeling met de realiteit mist, zijn ronduit simplistisch. Geen enkele sector zet stappen vooruit door terug te gaan in de tijd. Evenmin door een veelheid van aanbod en specialisaties te reduceren tot één opgelegd bedrijfsmodel, want zo lopen boeren het risico om gedwongen te worden in een rol die hen kwetsbaar maakt voor risico’s en tot miserie dwingt.

Als we straks nog boeren willen hebben, moeten we inzetten op economisch gezonde bedrijven, welke structuur ze ook aannemen. Op het einde van de rit voorzien onze boeren ons van voedsel dat zijn gelijke niet kent in termen van kwaliteit, kwantiteit, veiligheid en duurzaamheid.

Laat ons niet vergeten dat voeding een strategische sector is, nog meer dan energie, die je zelf best in huis hebt. Welnu we hebben alles in huis: goede grond, goed klimaat, sterk menselijk kapitaal en een dynamische agro-voedingssector – laten we daar trots op zijn in plaats van kort te wieken ingegeven door een ideologische visie op voedselproductie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content