In Het Paleis te Anwerpen werd gisteren het 10-jarig bestaan van Stichting Lezen gevierd. Joke Schauvliege (CD&V), minister van Cultuur, kondigde een Kunstendag voor Kinderen aan op 18 november. Ze bleef ook lang stil staan bij de geringe graad van allochtonenparticipatie bij lees- en cultuurbevorderingsprojecten.

Al tien jaar organiseert Stichting Lezen, onder de bezielende leiding van Majo de Saedeleer, allerlei activiteiten die het lezen bij jongeren moeten aanzwengelen. Er wordt daarbij vooral ingezet op het 'goesting' doen krijgen voor lezen en boeken.

Joke Schauvliege, die gisteren één van de sprekers was op het 10-jarige jubileum, bekende dat ze zelf een boontje had voor het project van de Boekenbaby's. Al enkele jaren probeert Stichting Lezen ook de allerjongsten via originele doe-boekjes zin te doen krijgen in boeken.

Schauvliege gaf ook mee dat ze leesbevordering als onderdeel van cultuurbevordering ziet en daarom wordt er op 18 november een Kunstendag voor Kinderen georganiseerd om de 'goesting' in cultuur te stimuleren.

Schauvliege bleef tot slot stilstaan bij de geringe graad van allochtonenparticipatie in leesbevorderingsprojecten: "We moeten leesbevordering meer kleur geven. Ik bedoel daarmee dat we er ondanks vele inspanningen nog te weinig in slagen om met onze boeken, onze auteurs en onze initiatieven allochtone kinderen en hun gezinnen te bereiken. De resultaten uit het Synovate-onderzoek zijn in het algemeen positief, maar er waren maar 3% respondenten van allochtone afkomst. Terwijl in onze maatschappij tot 13% van de bevolking van allochtone afkomst is en in de grootsteden tot 30%."

Ze legde de link met de even geringe graad van allochtonenparticiapie in het hoger onderwijs waarbij de minieme gekleurde instroom zich in navenant weinig afgstuurde allochtone studenten vertaalt. Tot slot riep Schauvliege op om deze groep jongeren in nieuwe leesbevorderingsinitiatieven te betrekken: "Dat vraagt om laagdrempelige en gerichte initiatieven want we kunnen het ons niet permitteren deze potentiële groep lezers in de steek te laten. We moeten doen wat Astrid Lindgren deed: solidair zijn met àlle kinderen en hen serieus nemen."

Frank Hellemans

In Het Paleis te Anwerpen werd gisteren het 10-jarig bestaan van Stichting Lezen gevierd. Joke Schauvliege (CD&V), minister van Cultuur, kondigde een Kunstendag voor Kinderen aan op 18 november. Ze bleef ook lang stil staan bij de geringe graad van allochtonenparticipatie bij lees- en cultuurbevorderingsprojecten.Al tien jaar organiseert Stichting Lezen, onder de bezielende leiding van Majo de Saedeleer, allerlei activiteiten die het lezen bij jongeren moeten aanzwengelen. Er wordt daarbij vooral ingezet op het 'goesting' doen krijgen voor lezen en boeken. Joke Schauvliege, die gisteren één van de sprekers was op het 10-jarige jubileum, bekende dat ze zelf een boontje had voor het project van de Boekenbaby's. Al enkele jaren probeert Stichting Lezen ook de allerjongsten via originele doe-boekjes zin te doen krijgen in boeken.Schauvliege gaf ook mee dat ze leesbevordering als onderdeel van cultuurbevordering ziet en daarom wordt er op 18 november een Kunstendag voor Kinderen georganiseerd om de 'goesting' in cultuur te stimuleren.Schauvliege bleef tot slot stilstaan bij de geringe graad van allochtonenparticipatie in leesbevorderingsprojecten: "We moeten leesbevordering meer kleur geven. Ik bedoel daarmee dat we er ondanks vele inspanningen nog te weinig in slagen om met onze boeken, onze auteurs en onze initiatieven allochtone kinderen en hun gezinnen te bereiken. De resultaten uit het Synovate-onderzoek zijn in het algemeen positief, maar er waren maar 3% respondenten van allochtone afkomst. Terwijl in onze maatschappij tot 13% van de bevolking van allochtone afkomst is en in de grootsteden tot 30%."Ze legde de link met de even geringe graad van allochtonenparticiapie in het hoger onderwijs waarbij de minieme gekleurde instroom zich in navenant weinig afgstuurde allochtone studenten vertaalt. Tot slot riep Schauvliege op om deze groep jongeren in nieuwe leesbevorderingsinitiatieven te betrekken: "Dat vraagt om laagdrempelige en gerichte initiatieven want we kunnen het ons niet permitteren deze potentiële groep lezers in de steek te laten. We moeten doen wat Astrid Lindgren deed: solidair zijn met àlle kinderen en hen serieus nemen."Frank Hellemans