Het is voor het eerst in bijna 150 jaar dat een werk van de Vlaamse auteur wordt ontdekt, zo zegt Dirk Schoenaers, die de vondst heeft gedaan.

De tekst met de titel 'Vande cornycke van Vlaendren' (de kroniek van Vlaanderen) bevat ongeveer 1.100 verzen die de geschiedenis van Vlaanderen beschrijven tussen de jaren 792 en 1279. Het document dat Schoenaers ontdekte is een zeventiende eeuwse kopie van die tekst, die vermoedelijk in 1280 werd geschreven. In de inhoudsopgave van de verzamelband waar de kroniek deel van uitmaakt, wordt 'Jacob van Merlant' als auteur aangeduid.

Toevallige ontdekking

"Ik was eigenlijk in het archief van de abdij van Averbode aanwezig om andere teksten te onderzoeken", zegt Schoenaers. "Ik ben er dus een beetje bij toeval op gestoten toen ik andere bundels doornam. De tekst zat een beetje vanachter in een van die bundels verborgen", zo klinkt het.

Volgens Schoenaers wijzen heel wat elementen erop dat van Maerlant inderdaad de auteur is. "De schrijver vermeldt dat de kroniek geschreven is in Damme. En we weten dat van Maerlant daar toen gewoond heeft", zo klinkt het. "Maar ook de stijl, die bondig en beknopt is, doet aan hem denken. Daarnaast komen er ook echo's van andere van zijn teksten in voor."

Volkstaal

Toch bestaat er nog geen 100 procent zekerheid. "Ik zal samen met Mike Kestemont van de Universiteit Antwerpen nog een stylometrische analyse laten uitvoeren, waarbij de stijlkenmerken van de tekst onderzocht worden. Die analyse zou meer zekerheid moeten brengen."

Jacob van Maerlant is een van de bekendste middeleeuwse auteurs in Vlaanderen. Hij was ook een van de eerste auteurs die Latijnse verzen omzette in de volkstaal, waardoor ook het grote publiek daar kennis mee maakte. De laatste vondst van een tekst van van Maerlant dateert wellicht van 1871.