'Een verzwaring van de studie. En dan niet een beetje, maar aanzienlijk.' René van Stipriaan pleit in Ons Erfdeel (4) ervoor dat de neerlandstiek, de academische studie van de Nederlandse taal en literatuur, meer ter harte wordt genomen.

Als verantwoordelijke voor de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren merkt Van Stipriaan dat de site jaarlijks meer dan twee miljoen unieke bezoekers aantrekt die tezamen meer dan dertig miljoen webpagina's bekijken. Tegelijk bloedt zijn hart. Want als afgestudeerd neerlandicus merkt hij dat de academische studie van het Nederlands meer en meer in het gevaar komt door drastische besparingen en door een slecht ingevuld curriculum dat nauwelijks een meerwaarde biedt voor de geïnteresseerde leek.

Van Stipriaan wil opnieuw 'een commandotraining voor neerlandici', zoals hij zijn bijdrage in Ons Erfdeel provocerend noemt. Hij wil niets meer dan een 'een terugkeer naar de top'. Als student eind jaren zeventig merkte hij dat de neerlandistiek vanaf dan begon te stagneren. Niet alleen het academische personeel nam af, maar ook de kwaliteit van de studie zelf, zo Van Stipriaan: 'Taalkunde en letterkunde groeiden uit elkaar, bovendien ontstonden er binnen vakgroepen steeds meer specialismen die soms weinig meer met neerlandistiek van doen hadden.'

De neergang van de neerlandistiek die Van Stipriaan in Nederland diagnosticeert, loopt parallel met de manier waarop de neerlandistiek in Vlaanderen vanaf de jaren '80 meer en meer in een ivoren toren terecht komt. Zijn remedies zijn dan ook extrapoleerbaar voor de neerlandistiek in Vlaanderen.

Simpel gezegd komt het erop neer dat de studie van taal- én letterkunde opnieuw in elkaar moeten worden geïntegreerd en dat de Nederlandse literatuur weer in haar maatschappelijk-historische context moet worden bekeken in plaats van in een stilistisch vacuüm. 'Laat de studenten weer lezen (...) en laat ze vooral veel lezen', aldus Van Stipriaan tot slot.

Frank Hellemans

Ons Erfdeel (4), november 2011

'Een verzwaring van de studie. En dan niet een beetje, maar aanzienlijk.' René van Stipriaan pleit in Ons Erfdeel (4) ervoor dat de neerlandstiek, de academische studie van de Nederlandse taal en literatuur, meer ter harte wordt genomen.Als verantwoordelijke voor de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren merkt Van Stipriaan dat de site jaarlijks meer dan twee miljoen unieke bezoekers aantrekt die tezamen meer dan dertig miljoen webpagina's bekijken. Tegelijk bloedt zijn hart. Want als afgestudeerd neerlandicus merkt hij dat de academische studie van het Nederlands meer en meer in het gevaar komt door drastische besparingen en door een slecht ingevuld curriculum dat nauwelijks een meerwaarde biedt voor de geïnteresseerde leek.Van Stipriaan wil opnieuw 'een commandotraining voor neerlandici', zoals hij zijn bijdrage in Ons Erfdeel provocerend noemt. Hij wil niets meer dan een 'een terugkeer naar de top'. Als student eind jaren zeventig merkte hij dat de neerlandistiek vanaf dan begon te stagneren. Niet alleen het academische personeel nam af, maar ook de kwaliteit van de studie zelf, zo Van Stipriaan: 'Taalkunde en letterkunde groeiden uit elkaar, bovendien ontstonden er binnen vakgroepen steeds meer specialismen die soms weinig meer met neerlandistiek van doen hadden.'De neergang van de neerlandistiek die Van Stipriaan in Nederland diagnosticeert, loopt parallel met de manier waarop de neerlandistiek in Vlaanderen vanaf de jaren '80 meer en meer in een ivoren toren terecht komt. Zijn remedies zijn dan ook extrapoleerbaar voor de neerlandistiek in Vlaanderen.Simpel gezegd komt het erop neer dat de studie van taal- én letterkunde opnieuw in elkaar moeten worden geïntegreerd en dat de Nederlandse literatuur weer in haar maatschappelijk-historische context moet worden bekeken in plaats van in een stilistisch vacuüm. 'Laat de studenten weer lezen (...) en laat ze vooral veel lezen', aldus Van Stipriaan tot slot.Frank Hellemans