Als kind al was kunsthistoricus Geert Vandamme gefascineerd door John Flanders, van wie hij in de jaren zestig en zeventig verhalen las in ' t Kapoentje, de wekelijkse jeugdbijlage in de krant Het Volk. In datzelfde ' tKapoentje verslond hij ook Thomas Pips, een stripverhaal met tekeningen van Buth en - aanvankelijk - scenario's van Jean Ray. 'Pas later kwam ik te weten dat Flanders en Ray één persoon waren. Zo begon mijn fascinatie voor de man', vertelt Vandamme. Het Volk was het dagblad van de christelijke arbeidersbeweging. De redactie en de drukkerij waren toen gevestigd in de Forelstraat in Gent. Het hele oeuvre van John Flanders ademt Gent, al neemt hij meer dan eens een loopje met de werkelijkheid en laat hij bijvoorbeeld een straat uitkomen op een weg die op geen kaart te vinden is. 'Zijn stukjes over het Gent van weleer zijn geen historisch betrouwbare documenten maar juweeltjes, een mengeling van waarheid en verdichtsel', zegt Vandamme. 'Hij weefde vergeten volksliedjes door zijn teksten en praatte over volkstypes die, naar ik sterk vermoed, op een paar uitzonderingen na alleen in zijn verbeelding hebben bestaan.'
...