'Dit zorgt voor focus in het bedrijf en herkenbaarheid bij externen, niet in het minst bij de lezers', aldus CEO Thom Pelckmans.

Thom Pelckmans laat in zijn reactie uitschijnen dat de coronacrisis een rol speelde in de beslissing. 'Enerzijds noopt de crisis ons om versneld en maximaal in te zetten op een verdere ontwikkeling van de digitale initiatieven in onze educatieve tak, om zo leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen', zegt hij. 'Anderzijds zien we dat onze algemene uitgaven zwaar lijden onder de langdurige sluiting van de boekhandels. In een marktsegment dat sowieso al jaren op rij krimpt, is dat niet evident. Het is en blijft onze missie om mensen te laten lezen, om hen te informeren en inspireren. Wij geloven dat we dat in de toekomst efficiënter en daardoor effectiever kunnen doen door één sterk merk naar voor schuiven.' Pelckmans stelt te erkennen dat elk van de verdwijnende merken troeven en een eigenheid heeft, maar dat er keuzes moesten worden gemaakt. De efficiëntie-oefening laat zich ook voelen in het personeelsbestand. Pelckmans uitgevers neemt afscheid van vier medewerkers uit de afdelingen redactie en marketing en ook de wegen met uitgever Harold Polis scheiden.

'Dit zorgt voor focus in het bedrijf en herkenbaarheid bij externen, niet in het minst bij de lezers', aldus CEO Thom Pelckmans.Thom Pelckmans laat in zijn reactie uitschijnen dat de coronacrisis een rol speelde in de beslissing. 'Enerzijds noopt de crisis ons om versneld en maximaal in te zetten op een verdere ontwikkeling van de digitale initiatieven in onze educatieve tak, om zo leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen', zegt hij. 'Anderzijds zien we dat onze algemene uitgaven zwaar lijden onder de langdurige sluiting van de boekhandels. In een marktsegment dat sowieso al jaren op rij krimpt, is dat niet evident. Het is en blijft onze missie om mensen te laten lezen, om hen te informeren en inspireren. Wij geloven dat we dat in de toekomst efficiënter en daardoor effectiever kunnen doen door één sterk merk naar voor schuiven.' Pelckmans stelt te erkennen dat elk van de verdwijnende merken troeven en een eigenheid heeft, maar dat er keuzes moesten worden gemaakt. De efficiëntie-oefening laat zich ook voelen in het personeelsbestand. Pelckmans uitgevers neemt afscheid van vier medewerkers uit de afdelingen redactie en marketing en ook de wegen met uitgever Harold Polis scheiden.