Morgen geeft Jeroen Theunissen zijn tips.

Lees ook: Beste en slechtste boek volgens Griet Op de Beeck, Beste en slechtste boek volgens Peter Terrin, Beste en slechtste boek volgen Frank Albers, Beste en slechtste boek volgens Marijke Libert

Welk boek vindt u een absolute aanrader?

'Ik denk niet dat hét allerbeste boek bestaat. Naargelang van de betekenis die ze voor de samenleving hebben, zijn er heel veel waardevolle boeken. Een persoonlijke keuze is sowieso subjectief en relatief. Maar voor mij steekt het oeuvre van de Franse socioloog Pierre Bourdieu er toch bovenuit. Al in de jaren zeventig begon ik zijn werk te lezen en het analysemodel waarmee hij de sociale verhoudingen in de samenleving blootlegt, heeft me sterk geïnspireerd bij het beschrijven van fenomenen uit de Belgische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.'

Welk boek vindt u een absolute afrader?

'Ik herinner me geen enkel echt slecht boek. Zeker omdat ik bijna uitsluitend non-fictie lees: daar steek je altijd wel iets van op. Al weet ik wel nog dat de werken van Sartre en Camus, die ik in de humaniora las, nogal tegenvielen. Hoewel die toen erg en vogue waren. Maar ik was gewoon te jong om ze ten volle te begrijpen. Pas toen ik ze later opnieuw las, drong hun betekenis door.'

Welk nieuw boek van u ligt op de Boekenbeurs?

'Het verloren koninkrijk, een non-fictiewerk over de periode dat de zuidelijke en de noorderlijke Nederlanden samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vormden, over de revolutie die daar in 1830 op volgde en over de eerste decennia van het jonge België. Het beeld dat daarover tot nu toe bestond, was erg onvolledig. Meestal bleven diegenen die zich tegen de revolutie verzetten en het Koninkrijk wilden behouden, buiten beeld. Door op zoek te gaan naar nieuwe bronnen, heb ik ontdekt dat die Belgische orangistische tegenbeweging zeker geen marginaal fenomeen was. Ze heeft de consolidatie van België zelfs bedreigd. Er sneuvelen dus een paar hardnekkige mythes.'

Welk nieuw boek van een collega wilt u graag ontdekken?

'Beroepsmatig moet ik erg veel historische werken lezen, momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met de actualisering van de Politieke geschiedenis van België. Maar in mijn vrije tijd lees ik het liefst biografieën van bekende filosofen, historici en sociologen. Die geven een goed beeld van hun omgeving en hun netwerk en je komt ook veel te weten over hun ideeën. Nu staat de biografie van Jürgen Habermas bovenaan op mijn verlanglijstje. Hij heeft een heel grote invloed gehad op het denken in de tweede helft van de twintigste eeuw.'

Lees ook: Beste en slechtste boek volgens Griet Op de Beeck, Beste en slechtste boek volgens Peter Terrin, Beste en slechtste boek volgen Frank Albers, Beste en slechtste boek volgens Marijke LibertWelk boek vindt u een absolute aanrader?'Ik denk niet dat hét allerbeste boek bestaat. Naargelang van de betekenis die ze voor de samenleving hebben, zijn er heel veel waardevolle boeken. Een persoonlijke keuze is sowieso subjectief en relatief. Maar voor mij steekt het oeuvre van de Franse socioloog Pierre Bourdieu er toch bovenuit. Al in de jaren zeventig begon ik zijn werk te lezen en het analysemodel waarmee hij de sociale verhoudingen in de samenleving blootlegt, heeft me sterk geïnspireerd bij het beschrijven van fenomenen uit de Belgische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.'Welk boek vindt u een absolute afrader?'Ik herinner me geen enkel echt slecht boek. Zeker omdat ik bijna uitsluitend non-fictie lees: daar steek je altijd wel iets van op. Al weet ik wel nog dat de werken van Sartre en Camus, die ik in de humaniora las, nogal tegenvielen. Hoewel die toen erg en vogue waren. Maar ik was gewoon te jong om ze ten volle te begrijpen. Pas toen ik ze later opnieuw las, drong hun betekenis door.' Welk nieuw boek van u ligt op de Boekenbeurs?'Het verloren koninkrijk, een non-fictiewerk over de periode dat de zuidelijke en de noorderlijke Nederlanden samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vormden, over de revolutie die daar in 1830 op volgde en over de eerste decennia van het jonge België. Het beeld dat daarover tot nu toe bestond, was erg onvolledig. Meestal bleven diegenen die zich tegen de revolutie verzetten en het Koninkrijk wilden behouden, buiten beeld. Door op zoek te gaan naar nieuwe bronnen, heb ik ontdekt dat die Belgische orangistische tegenbeweging zeker geen marginaal fenomeen was. Ze heeft de consolidatie van België zelfs bedreigd. Er sneuvelen dus een paar hardnekkige mythes.' Welk nieuw boek van een collega wilt u graag ontdekken?'Beroepsmatig moet ik erg veel historische werken lezen, momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met de actualisering van de Politieke geschiedenis van België. Maar in mijn vrije tijd lees ik het liefst biografieën van bekende filosofen, historici en sociologen. Die geven een goed beeld van hun omgeving en hun netwerk en je komt ook veel te weten over hun ideeën. Nu staat de biografie van Jürgen Habermas bovenaan op mijn verlanglijstje. Hij heeft een heel grote invloed gehad op het denken in de tweede helft van de twintigste eeuw.'