Verwacht werd dat het werk voor "slechts" 5 tot 7 miljoen dollar van eigenaar zou wisselen.

De Talmoed is het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de joodse wetten, tradities en gewoontes. Het geveilde werk is een Bomberg-Talmoed, het joodse equivalent van de Gutenberg-Bijbel. Drukker Daniel Bomberg, een christen, drukte tussen 1519 en 1523 in Venetië de eerste volledige uitgave van het joodse heilige boek. Het betrof de Babylonische Talmoed, die bestaat uit negen volumes en in totaal 3.500 bladzijden. Er bestaan vandaag de dag nog slechts 14 volledige gedrukte Talmoeds uit de zestiende eeuw.

De uitgave die zojuist onder de hamer ging, bevond zich in een uitzonderlijk goede toestand, aldus Sotheby's. Ze behoorde tot de Hebreeuwse geleerde Richar Bruarne. Na zijn dood in 1565 werd ze bewaard in een kerk in Oxford en daarna voor 350 jaar in Westminster Abbey. Het werk werd gekocht door Stephan Loewentheil op naam van de winkel "19th Century Rare Book & Photograph Shop" in New York. (Belga)

Verwacht werd dat het werk voor "slechts" 5 tot 7 miljoen dollar van eigenaar zou wisselen. De Talmoed is het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de joodse wetten, tradities en gewoontes. Het geveilde werk is een Bomberg-Talmoed, het joodse equivalent van de Gutenberg-Bijbel. Drukker Daniel Bomberg, een christen, drukte tussen 1519 en 1523 in Venetië de eerste volledige uitgave van het joodse heilige boek. Het betrof de Babylonische Talmoed, die bestaat uit negen volumes en in totaal 3.500 bladzijden. Er bestaan vandaag de dag nog slechts 14 volledige gedrukte Talmoeds uit de zestiende eeuw. De uitgave die zojuist onder de hamer ging, bevond zich in een uitzonderlijk goede toestand, aldus Sotheby's. Ze behoorde tot de Hebreeuwse geleerde Richar Bruarne. Na zijn dood in 1565 werd ze bewaard in een kerk in Oxford en daarna voor 350 jaar in Westminster Abbey. Het werk werd gekocht door Stephan Loewentheil op naam van de winkel "19th Century Rare Book & Photograph Shop" in New York. (Belga)