Vraagt een journalist aan een econoom wat zijn standpunt over vrijhandel is, dan krijgt hij altijd een enthousiaste verdediging te horen. Stelt een student in een universiteitsaula dezelfde vraag, dan zal diezelfde econoom een veel genuanceerder antwoord geven. Is vrijhandel goed voor iedereen? Het hangt er eigenlijk een beetje van af.
...