Er waart een sluipende ziekte in thrillerland. Veel te dikke boeken. Het is een verdwazing zoals de Tulpenbollenorewoede in het zeventiende-eeuwse Holland. Lengte moet gebrek aan plot verhelen. En dat pakt meestal onprettig uit. De Innere Emigration verstrikt zich in ellenlang gejeremieer over onbeheersbare aandriften en langzame verkalking - het leesplezier neemt dienovereenkomstig af.
...