Het eerste lustrum van 'Het Liegend Konijn ' werd in 2007 gevierd tijdens de 3de Poëten in het Vlaams Parlement. Een schare dichters verzorgde een avondvullend programma voor honderden aanwezigen. Dankzij deze Literaire Loketten van deBuren en het Vlaams Parlement kunnen wij vanmiddag het 1e nummer van de 10de jaargang presenteren. Het is een 'wit konijn' geworden met 194 gedichten van 33 dichters. Ook dit nummer bevat uitsluitend nieuwe Nederlandstalige poëzie, uit het nest geroofd.

Diversiteit

In het voorbije decennium hebben 241 dichters aan het tijdschrift meegewerkt. 'Het Liegend Konijn' publiceert niet alleen werk van gelijkgestemde dichters, maar nieuwe poëzie van een bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe poëten en oude meesters, zoals bijvoorbeeld de negentigjarigen Leo Vroman en Hubert van Herreweghen. Aandacht voor diversiteit en respect voor uiteenlopende poëtica's liggen aan de basis van een unieke mix waardoor ieder nummer een waaier biedt van onze poëzie.

Uit de verzen van de dichters kunnen we aflezen hoe zij in het leven staan en in welke mate hun condition humaine wordt gedetermineerd door hoop en vertwijfeling, liefde en vereenzaming. Zij schrijven anders dan in de twintigste eeuw, maar de grote thema's blijven de grondstof van hun creativiteit. Aan de taal stellen de meeste dichters hoge eisen en ze verzoeken de lezers hen hierin te volgen.

Ongeremder

Gedichten zijn minder dan ooit zachtmoedige versjes waarin getreurd wordt om een of ander verlies. De dichters van nu zijn ongeremder dan vroeger, misschien ook eenzelviger, doordat de maatschappij ondanks al haar zogenaamde openheid, zo dwingend neigt naar oppervlakkigheid en stuitend consumentisme. Denkend aan die dichters weten velen geen raad meer met hun werk: zij kunnen de inspannig niet langer opbrengen zich open te stellen voor de wereld van de poëzie.

In een wereld die wordt gedomineerd door reclame en commercie, beschouw ik het bestaan zelf van 'Het Liegend Konijn' als een subversieve daad. Het blad komt op voor aandacht voor het weerloze. Bij poëzie gaat het om het wezenlijke, om aandacht voor het onuitspreekbare. Poëzie verwijst naar de diepere realiteit van het bestaan, naar de gelaagdheid van de dingen. In gedichten gaat het niet om een mededeling . Daar hebben we het zakelijke proza voor.

Daad van verzet

Poëzie moet niet gemakkelijk zijn, in de betekenis van onmiddellijk verstaanbaar en herkenbaar. Poëzie mag best moeilijk en verwarrend zijn. Poëzie moet aanzetten tot overdenken en nadenken, tot het zoeken van betekenis voor het schijnbaar bekende en het onbekende, voor het voorstelbare en het onvoorstelbare. De jonge Nederlandse dichter Jeroen Mettes, die uit het leven stapte, noteerde ongemeen lucide: "Wat is een gedicht anders dan een weigering mee te draaien, voor heel even, in de carrousel die grote mensen de wereld noemen." Poëzie is meer dan een banaal consumptieartikel. Ze is een daad van verzet, zoals het lezen van poëzie dat ook is, namelijk dieper ingaan op het bestaan via het onvolmaakte maar unieke medium taal.

Jozef Deleu

Uit de toespraak van Jozef Deleu nav 10 jaar 'Het Liegend Konijn' en de Presentatie van 'Het Liegend Konijn' nr. 1 . jrg. 10 . 2012 , De Loketten van het Vlaams Parlement ,11 april 2012

Het eerste lustrum van 'Het Liegend Konijn ' werd in 2007 gevierd tijdens de 3de Poëten in het Vlaams Parlement. Een schare dichters verzorgde een avondvullend programma voor honderden aanwezigen. Dankzij deze Literaire Loketten van deBuren en het Vlaams Parlement kunnen wij vanmiddag het 1e nummer van de 10de jaargang presenteren. Het is een 'wit konijn' geworden met 194 gedichten van 33 dichters. Ook dit nummer bevat uitsluitend nieuwe Nederlandstalige poëzie, uit het nest geroofd. Diversiteit In het voorbije decennium hebben 241 dichters aan het tijdschrift meegewerkt. 'Het Liegend Konijn' publiceert niet alleen werk van gelijkgestemde dichters, maar nieuwe poëzie van een bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe poëten en oude meesters, zoals bijvoorbeeld de negentigjarigen Leo Vroman en Hubert van Herreweghen. Aandacht voor diversiteit en respect voor uiteenlopende poëtica's liggen aan de basis van een unieke mix waardoor ieder nummer een waaier biedt van onze poëzie. Uit de verzen van de dichters kunnen we aflezen hoe zij in het leven staan en in welke mate hun condition humaine wordt gedetermineerd door hoop en vertwijfeling, liefde en vereenzaming. Zij schrijven anders dan in de twintigste eeuw, maar de grote thema's blijven de grondstof van hun creativiteit. Aan de taal stellen de meeste dichters hoge eisen en ze verzoeken de lezers hen hierin te volgen. Ongeremder Gedichten zijn minder dan ooit zachtmoedige versjes waarin getreurd wordt om een of ander verlies. De dichters van nu zijn ongeremder dan vroeger, misschien ook eenzelviger, doordat de maatschappij ondanks al haar zogenaamde openheid, zo dwingend neigt naar oppervlakkigheid en stuitend consumentisme. Denkend aan die dichters weten velen geen raad meer met hun werk: zij kunnen de inspannig niet langer opbrengen zich open te stellen voor de wereld van de poëzie. In een wereld die wordt gedomineerd door reclame en commercie, beschouw ik het bestaan zelf van 'Het Liegend Konijn' als een subversieve daad. Het blad komt op voor aandacht voor het weerloze. Bij poëzie gaat het om het wezenlijke, om aandacht voor het onuitspreekbare. Poëzie verwijst naar de diepere realiteit van het bestaan, naar de gelaagdheid van de dingen. In gedichten gaat het niet om een mededeling . Daar hebben we het zakelijke proza voor. Daad van verzet Poëzie moet niet gemakkelijk zijn, in de betekenis van onmiddellijk verstaanbaar en herkenbaar. Poëzie mag best moeilijk en verwarrend zijn. Poëzie moet aanzetten tot overdenken en nadenken, tot het zoeken van betekenis voor het schijnbaar bekende en het onbekende, voor het voorstelbare en het onvoorstelbare. De jonge Nederlandse dichter Jeroen Mettes, die uit het leven stapte, noteerde ongemeen lucide: "Wat is een gedicht anders dan een weigering mee te draaien, voor heel even, in de carrousel die grote mensen de wereld noemen." Poëzie is meer dan een banaal consumptieartikel. Ze is een daad van verzet, zoals het lezen van poëzie dat ook is, namelijk dieper ingaan op het bestaan via het onvolmaakte maar unieke medium taal. Jozef Deleu