De P.C.Hooftprijs is de 'duurste' literaire prijs in Noord én Zuid. Volgens een beurtsysteem wordt de 60.000 euro prijzengeld afwisselend uitgereikt aan een dichter, een essayist of een proza-auteur. Dit jaar krijgt dichter Tonnus Oosterhoff de prestigieuze onderscheiding. Het gonst ondertussen van de uiteenlopende reacties.

De jury zelf loofde Oosterhoff als vernieuwende writer's writer: 'Oosterhoffs poëzie is in hoge mate vernieuwend, ze heeft de Nederlandse dichtkunst van diverse keurslijven bevrijd, niet planmatig of vanuit een dichterlijke ideologie, maar door persoonlijke oorspronkelijkheid en het bijzondere talent van de auteur voor het vastleggen of liever gezegd juist beweeglijk maken van moeilijk benoembare sensaties.'

Chrétien Breukers was er op de Contrabas als de kippen bij om schande te spreken over de ons-kent-ons keuze van de jury: 'Maar misschien mag ik namen noemen van dichters, die de prijs best verdienen, om ongeveer dezelfde redenen. Deelder. Lehmann. Armando. Tentije. Vroomkoning. De Waard. Van Haren. Brassinga.'

Ook Knacks huisblogger Benno Barnard was vandaag ongemeen scherp voor de keuze van de jury: 'De P.C. Hooftprijs is toegekend aan Tonnus Oosterhoff. Deze lieve jongen schrijft postmoderne 'ontregelpoëzie'. Het genre is heel geschikt voor eunuchen, fijnproevers en ontmande geleerden die de potentaat Vernieuwing vleien, uit vrees anders opgesloten te worden in de burgerlijke gevangenis van hun ware smaak. Oosterhoff is allereerst het product van de critici die vrezen Zijne Vernieuwing te zullen mishagen.' Voor Oosterhoffs bundel 'Hersenmutor' - let op de woordspeling! - is Barnard verschroeiend hard: 'De drie Nederlandse collega's die ik over Oosterhoff sprak, haalden alle drie hun schouders op; twee gebruikten het woord flauwiteiten en gaven hetzelfde voorbeeld: de bundeltitel 'Hersenmutor' .'

Positieve geluiden dan weer op de onlangs online gekomen site Ooteoote waar de Antwerpse stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen in zijn enthousiaste stijl Oosterhoff als 'Bach der Lage PoëzieLanden' binnenhaalt: 'De P.C. Hooftprijs voor Meester Tonnus is een anti-gifcentrum op zich, een vuurtorensignaal in de branding van deze controlezuchtige, uithollende mallemolentijd STOP hiermee is Oosterhoff voor eens en altijd de Bach der Lage PoëzieLanden STOP een hart onder de riem voor alle ontdekkingsreizigers die weten dat het leven onveilig van nature is STOP dus, een grote proficiat, en dat wij u op uwe oude dag niet betrappen op schools bewegend brave schoonzoonpoëzie, Grandige Tonnus, of ge krijgt de Holvoet-Hanssenprijs op uw dak, dat betekent dat ge prijs hebt en echt Holvoet-Hanssen op uw dak krijgt! Oosterhoff forever!'

De prijs zelf wordt op 24 mei uitgereikt. Verleden jaar was Henk Hofland de gelukkige. In 2010 ging Charlotte Mutsaers met de trofee lopen en in 2009 was het feest voor de dichter Hans Verhagen.

Frank Hellemans


De P.C.Hooftprijs is de 'duurste' literaire prijs in Noord én Zuid. Volgens een beurtsysteem wordt de 60.000 euro prijzengeld afwisselend uitgereikt aan een dichter, een essayist of een proza-auteur. Dit jaar krijgt dichter Tonnus Oosterhoff de prestigieuze onderscheiding. Het gonst ondertussen van de uiteenlopende reacties.De jury zelf loofde Oosterhoff als vernieuwende writer's writer: 'Oosterhoffs poëzie is in hoge mate vernieuwend, ze heeft de Nederlandse dichtkunst van diverse keurslijven bevrijd, niet planmatig of vanuit een dichterlijke ideologie, maar door persoonlijke oorspronkelijkheid en het bijzondere talent van de auteur voor het vastleggen of liever gezegd juist beweeglijk maken van moeilijk benoembare sensaties.' Chrétien Breukers was er op de Contrabas als de kippen bij om schande te spreken over de ons-kent-ons keuze van de jury: 'Maar misschien mag ik namen noemen van dichters, die de prijs best verdienen, om ongeveer dezelfde redenen. Deelder. Lehmann. Armando. Tentije. Vroomkoning. De Waard. Van Haren. Brassinga.'Ook Knacks huisblogger Benno Barnard was vandaag ongemeen scherp voor de keuze van de jury: 'De P.C. Hooftprijs is toegekend aan Tonnus Oosterhoff. Deze lieve jongen schrijft postmoderne 'ontregelpoëzie'. Het genre is heel geschikt voor eunuchen, fijnproevers en ontmande geleerden die de potentaat Vernieuwing vleien, uit vrees anders opgesloten te worden in de burgerlijke gevangenis van hun ware smaak. Oosterhoff is allereerst het product van de critici die vrezen Zijne Vernieuwing te zullen mishagen.' Voor Oosterhoffs bundel 'Hersenmutor' - let op de woordspeling! - is Barnard verschroeiend hard: 'De drie Nederlandse collega's die ik over Oosterhoff sprak, haalden alle drie hun schouders op; twee gebruikten het woord flauwiteiten en gaven hetzelfde voorbeeld: de bundeltitel 'Hersenmutor' .' Positieve geluiden dan weer op de onlangs online gekomen site Ooteoote waar de Antwerpse stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen in zijn enthousiaste stijl Oosterhoff als 'Bach der Lage PoëzieLanden' binnenhaalt: 'De P.C. Hooftprijs voor Meester Tonnus is een anti-gifcentrum op zich, een vuurtorensignaal in de branding van deze controlezuchtige, uithollende mallemolentijd STOP hiermee is Oosterhoff voor eens en altijd de Bach der Lage PoëzieLanden STOP een hart onder de riem voor alle ontdekkingsreizigers die weten dat het leven onveilig van nature is STOP dus, een grote proficiat, en dat wij u op uwe oude dag niet betrappen op schools bewegend brave schoonzoonpoëzie, Grandige Tonnus, of ge krijgt de Holvoet-Hanssenprijs op uw dak, dat betekent dat ge prijs hebt en echt Holvoet-Hanssen op uw dak krijgt! Oosterhoff forever!' De prijs zelf wordt op 24 mei uitgereikt. Verleden jaar was Henk Hofland de gelukkige. In 2010 ging Charlotte Mutsaers met de trofee lopen en in 2009 was het feest voor de dichter Hans Verhagen.Frank Hellemans