Vandaag stuurde Thom Pelckmans een persbericht rond om naar eigen zeggen de puntjes op de i te zetten in verband met het gecontesteerde ontslag van Pelckmans-uitgever Karl Drabbe. De teneur van hetgeen Pelckmans zegt, had zich ondertussen al ruimschoots rondgezongen: het ontslag van Drabbe heeft helemaal niets te maken met diens politieke overtuiging noch met het door hem geredigeerde, islamkritische boek van Wim van Rooy dat plots werd geannuleerd voor publicatie.

Het was een woelige week voor uitgeverij Pelckmans en uitgeefdirecteur Thom Pelckmans had allicht niet gedacht dat het zo'n vaart zou lopen in de media toen hij verleden week aankondigde dat Drabbe per direct ophield te werken voor uitgeverij Pelckmans én Polis.

Niet politiek gemotiveerd

In het persbericht dat Pelckmans vandaag verspreidt, ontkent hij dus alle geruchten omtrent een politiek gemotiveerd ontslag van Drabbe omwille van diens Vlaams-nationale sympathieën: 'Deze beslissing is niet politiek gemotiveerd. De politieke en levensbeschouwelijke overtuiging van onze medewerkers behoort tot de privésfeer en die respecteren wij in ons bedrijf. De ideologische overtuiging van Karl Drabbe is ons sinds vele jaren genoegzaam bekend.'

Niets te maken met islamkritisch boek van Van Rooy

Ook de hele heisa rond het terugtrekken voor publicatie van Wim van Rooy's boek doet niet terzake volgens Pelckmans: 'Deze beslissing heeft niets te maken met de inhoud van het boek van Wim van Rooy, zij het dat de redactionele begeleiding door Karl onvoldoende was. Na grondige analyse hebben wij besloten dit boek, waarvan wij de tekst in mei jongstleden van de auteur ontvingen, niet uit te geven. Het aantal discriminerende en schofferende passages overschaduwde het maatschappijkritische doel van dit essay van 600 bladzijden. Een constructief gesprek hierover met de auteur bleek onmogelijk. Midden juli hebben we besloten - samen met Karl - om het boek niet te verbinden met het imago van onze uitgeverij.'

Uitgeverswerk Drabbe schoot te kort

Slotsom: Drabbe functioneerde de laatste tijd niet goed genoeg in zijn hoedanigheid als uitgever en is daar trouwens verschillende keren op aangesproken zonder dat hij beterschap vertoonde in zijn functioneren als uitgever: 'De jongste tijd verliep de samenwerking met Karl Drabbe moeizamer. De meerwaarde van zijn netwerk als uitgever staat buiten kijf, maar de vele andere aspecten van het uitgeverswerk schoten steeds weer te kort.Herhaalde gesprekken met Karl Drabbe brachten hiervoor geen oplossing. Uiteindelijk was er geen andere mogelijkheid dan de samenwerking te beëindigen.'

Frank Hellemans

Vandaag stuurde Thom Pelckmans een persbericht rond om naar eigen zeggen de puntjes op de i te zetten in verband met het gecontesteerde ontslag van Pelckmans-uitgever Karl Drabbe. De teneur van hetgeen Pelckmans zegt, had zich ondertussen al ruimschoots rondgezongen: het ontslag van Drabbe heeft helemaal niets te maken met diens politieke overtuiging noch met het door hem geredigeerde, islamkritische boek van Wim van Rooy dat plots werd geannuleerd voor publicatie.Het was een woelige week voor uitgeverij Pelckmans en uitgeefdirecteur Thom Pelckmans had allicht niet gedacht dat het zo'n vaart zou lopen in de media toen hij verleden week aankondigde dat Drabbe per direct ophield te werken voor uitgeverij Pelckmans én Polis.Niet politiek gemotiveerdIn het persbericht dat Pelckmans vandaag verspreidt, ontkent hij dus alle geruchten omtrent een politiek gemotiveerd ontslag van Drabbe omwille van diens Vlaams-nationale sympathieën: 'Deze beslissing is niet politiek gemotiveerd. De politieke en levensbeschouwelijke overtuiging van onze medewerkers behoort tot de privésfeer en die respecteren wij in ons bedrijf. De ideologische overtuiging van Karl Drabbe is ons sinds vele jaren genoegzaam bekend.' Niets te maken met islamkritisch boek van Van RooyOok de hele heisa rond het terugtrekken voor publicatie van Wim van Rooy's boek doet niet terzake volgens Pelckmans: 'Deze beslissing heeft niets te maken met de inhoud van het boek van Wim van Rooy, zij het dat de redactionele begeleiding door Karl onvoldoende was. Na grondige analyse hebben wij besloten dit boek, waarvan wij de tekst in mei jongstleden van de auteur ontvingen, niet uit te geven. Het aantal discriminerende en schofferende passages overschaduwde het maatschappijkritische doel van dit essay van 600 bladzijden. Een constructief gesprek hierover met de auteur bleek onmogelijk. Midden juli hebben we besloten - samen met Karl - om het boek niet te verbinden met het imago van onze uitgeverij.'Uitgeverswerk Drabbe schoot te kortSlotsom: Drabbe functioneerde de laatste tijd niet goed genoeg in zijn hoedanigheid als uitgever en is daar trouwens verschillende keren op aangesproken zonder dat hij beterschap vertoonde in zijn functioneren als uitgever: 'De jongste tijd verliep de samenwerking met Karl Drabbe moeizamer. De meerwaarde van zijn netwerk als uitgever staat buiten kijf, maar de vele andere aspecten van het uitgeverswerk schoten steeds weer te kort.Herhaalde gesprekken met Karl Drabbe brachten hiervoor geen oplossing. Uiteindelijk was er geen andere mogelijkheid dan de samenwerking te beëindigen.'Frank Hellemans