Gisterenavond werd in de statige Nottebohmzaal van de Antwerpse Hendrik Conscience-bibliotheek 'Gelukkig en vol droefenis. De werelden van Raymond Brulez' (uitgeverij Houtekiet) door Joris van Parys voorgesteld.

20ste-eeuwse literatuur- en cultuurgeschiedenis

GF
© GF

Met deze nieuwste bio is Van Parys niet aan zijn proefstuk toe. Hij zette het genre van de literaire biografie met zijn levensverhaal over Frans Masereel - samen met Gaston Durnez' bio over Felix Timmermans - in Vlaanderen defintief op de kaart. Ook Van Parys' volgende biografie over Cyriel Buysse oogstte heel veel lof.

Van Parys die als geen ander thuis is in het Vlaamse literaire én culturele leven van de 20ste eeuw, zoals hij al ten overvloede bewees in zijn bio's over kunstenaar Masereel en schrijver Buysse, beweegt zich in deze bio over Brulez als een vis in het water van 'zijn' 20ste -eeuwse biotoop.

Programmadirecteur van de openbare omroep

Brulez werd in Blankenberge geboren in 1895 en overleed in 1972. Hij werd in het Frans opgevoed in een gezin van hôteliers en studeerde aan de ULB, waar hjij nog les volgde bij de gereputeerde expressionistische Duitse dichter Ernst Stadler die in de loopgraven van WO I zou sneuvelen. Tijdens het interbellum zette Brulez zichzelf als Vlaams schrijver op de kaart. Hij had goede contacten met Nederlandse auteurs en geraakte als vanzelf betrokken bij de oprichting van de Vlaamse openbare radio-omroep waarvan hij in de jaren 1930 programmadirecteur werd én bleef tot 1960.

Prominente plaats voor literatuur op de radio

Brulez stond dus als Vlaamse culturo die uitstekende contacten had met Nederland in het brandpunt van de Belgisch-Nederlandse literair-culturele ontwikkelingen tot in de jaren 1960. Van Parys kan dus breed uithalen om niet alleen Brulez' literaire evolutie te schetsen maar ook de pioniersjaren van de Vlaamse openbare omroep én de enthousiasmerende manier waarop onder impuls van Brulez literatuur en cultuur toen nog een prominente plaats kregen op de 'vaderlandse' omroep.

Brulez zou na zijn dood vooral herinnerd worden om zijn prachtige autobiografische vierluik 'Mijn woningen' dat Meulenhoff in 1997 nog eens in één band uitbracht. Misschien is het verschijnen van Van Parys' biografie een goede gelegenheid om deze klassieker opnieuw uit te brengen?

Frank Hellemans

Gisterenavond werd in de statige Nottebohmzaal van de Antwerpse Hendrik Conscience-bibliotheek 'Gelukkig en vol droefenis. De werelden van Raymond Brulez' (uitgeverij Houtekiet) door Joris van Parys voorgesteld.20ste-eeuwse literatuur- en cultuurgeschiedenisMet deze nieuwste bio is Van Parys niet aan zijn proefstuk toe. Hij zette het genre van de literaire biografie met zijn levensverhaal over Frans Masereel - samen met Gaston Durnez' bio over Felix Timmermans - in Vlaanderen defintief op de kaart. Ook Van Parys' volgende biografie over Cyriel Buysse oogstte heel veel lof.Van Parys die als geen ander thuis is in het Vlaamse literaire én culturele leven van de 20ste eeuw, zoals hij al ten overvloede bewees in zijn bio's over kunstenaar Masereel en schrijver Buysse, beweegt zich in deze bio over Brulez als een vis in het water van 'zijn' 20ste -eeuwse biotoop.Programmadirecteur van de openbare omroepBrulez werd in Blankenberge geboren in 1895 en overleed in 1972. Hij werd in het Frans opgevoed in een gezin van hôteliers en studeerde aan de ULB, waar hjij nog les volgde bij de gereputeerde expressionistische Duitse dichter Ernst Stadler die in de loopgraven van WO I zou sneuvelen. Tijdens het interbellum zette Brulez zichzelf als Vlaams schrijver op de kaart. Hij had goede contacten met Nederlandse auteurs en geraakte als vanzelf betrokken bij de oprichting van de Vlaamse openbare radio-omroep waarvan hij in de jaren 1930 programmadirecteur werd én bleef tot 1960.Prominente plaats voor literatuur op de radioBrulez stond dus als Vlaamse culturo die uitstekende contacten had met Nederland in het brandpunt van de Belgisch-Nederlandse literair-culturele ontwikkelingen tot in de jaren 1960. Van Parys kan dus breed uithalen om niet alleen Brulez' literaire evolutie te schetsen maar ook de pioniersjaren van de Vlaamse openbare omroep én de enthousiasmerende manier waarop onder impuls van Brulez literatuur en cultuur toen nog een prominente plaats kregen op de 'vaderlandse' omroep.Brulez zou na zijn dood vooral herinnerd worden om zijn prachtige autobiografische vierluik 'Mijn woningen' dat Meulenhoff in 1997 nog eens in één band uitbracht. Misschien is het verschijnen van Van Parys' biografie een goede gelegenheid om deze klassieker opnieuw uit te brengen?Frank Hellemans