Vandaag heeft het feuilleton van de 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', Duitslands beste krant, niets dan lof voor 'Götterschlaf' van Erwin Mortier, wiens in het Duits vertaalde roman in de recensie 'een exemplarische geschiedenis over de oorsprong van de verschrikkingen van de twintigste eeuw' wordt genoemd. Voor critica Sabine Brandt, die Mortiers roman in vier colommen bespreekt, representeert Helena, het hoofdpersonage , een heel tijdperk. 'Ze opent de deur op een samenleving die op een fatale manier het slachtoffer van haar eigenzinnigheden wordt.'

Deze roman slaat ons met verstomming, aldus de recensente in haar kritiek. Het is alsof de schrijver het alledaagse leven in de Eerste Wereldoorlog zelf beleefd heeft, 'maar hij kwam pas decennia later ter wereld, namelijk in 1965'. De gebeurtenissen worden uit het leven van het vrouwelijke hoofdpersonage Helena ontwikkeld, 'en wel met zo'n grote empathie dat men zich verbluft afvraagt hoe een mannelijke verteller daartoe komt'. De critica vraagt zich af of Mortier een gediplomeerde psycholoog is, maar nee, 'de flaptekst vertelt dat hij kunsthistoricus, auteur en journalist is'.

Sabine Brandt: 'Er rest ons niets anders dat het gelukkig makende inzicht dat enkele schrijvers zich even intensief als succesvol bekommeren om de eisen die de materie en haar achtergronden aan hen stellen.'

'In deze wereld van duizend coulissen exploderen plots de granaten van de Eerste Wereldoorlog', aldus de critica, die opmerkt dat deze catastrofe voor heel wat tijdgenoten niet alleen verschrikking, maar ook een gewelddadige bevrijding uit vele ketenen betekent. 'Het is een boek vol afgronden, zowel in het militaire als in het burgerlijke domein, en het legt getuigenis af van het onvermogen van het schepsel mens om verstandig om te gaan met het geschenk van zijn bestaan'.

Piet de Moor

Erwin Mortier, 'Götterschlaf', Uit het Nederlands door Christiane Kuby, DuMont, Keulen, 367 blz., 22,95 euro. ISBN 978-3-8321-9542-7

Vandaag heeft het feuilleton van de 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', Duitslands beste krant, niets dan lof voor 'Götterschlaf' van Erwin Mortier, wiens in het Duits vertaalde roman in de recensie 'een exemplarische geschiedenis over de oorsprong van de verschrikkingen van de twintigste eeuw' wordt genoemd. Voor critica Sabine Brandt, die Mortiers roman in vier colommen bespreekt, representeert Helena, het hoofdpersonage , een heel tijdperk. 'Ze opent de deur op een samenleving die op een fatale manier het slachtoffer van haar eigenzinnigheden wordt.' Deze roman slaat ons met verstomming, aldus de recensente in haar kritiek. Het is alsof de schrijver het alledaagse leven in de Eerste Wereldoorlog zelf beleefd heeft, 'maar hij kwam pas decennia later ter wereld, namelijk in 1965'. De gebeurtenissen worden uit het leven van het vrouwelijke hoofdpersonage Helena ontwikkeld, 'en wel met zo'n grote empathie dat men zich verbluft afvraagt hoe een mannelijke verteller daartoe komt'. De critica vraagt zich af of Mortier een gediplomeerde psycholoog is, maar nee, 'de flaptekst vertelt dat hij kunsthistoricus, auteur en journalist is'. Sabine Brandt: 'Er rest ons niets anders dat het gelukkig makende inzicht dat enkele schrijvers zich even intensief als succesvol bekommeren om de eisen die de materie en haar achtergronden aan hen stellen.' 'In deze wereld van duizend coulissen exploderen plots de granaten van de Eerste Wereldoorlog', aldus de critica, die opmerkt dat deze catastrofe voor heel wat tijdgenoten niet alleen verschrikking, maar ook een gewelddadige bevrijding uit vele ketenen betekent. 'Het is een boek vol afgronden, zowel in het militaire als in het burgerlijke domein, en het legt getuigenis af van het onvermogen van het schepsel mens om verstandig om te gaan met het geschenk van zijn bestaan'. Piet de Moor