Nederlands letterenbeleid gaat fors bezuinigen Zoals Els Van Steenberghe in Knack al eerder meldde, kondigde de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra (VVD) op 10 juni aan dat de Cultuursector sterk moet bezuinigen. "Je kunt zeggen dat de bezuinigingen op de Letteren meevallen - in vergelijking tot die in andere sectoren", aldus het vaktijdschrift Boekblad. Toch wordt er zo'n 20 procent bezuinigd op het Nederlands Letterfonds. De maatregelen (zie hieronder) gaan allemaal in één keer van start op 1 januari 2012.

Directeur van het Nederlands Letterfonds Henk Pröpper reageert op in een blogbericht op de besparingen: "De suggestie dat kunstenaars jarenlang op de zaak van de staat hebben geleefd. Een gotspe, werkelijk. De inschaling van kunstenaars volgens de systematiek van de fondsen is op het niveau van lagere ambtenaren, ver, ver onder het niveau van velen die zo gemakkelijk over staatsruiven spreken." Hij vervolgt: "Veel kunstenaars verkiezen geen enkele toelage via de overheid te krijgen en in hun onderhoud te voorzien via optredens in het land, bezoeken aan scholen, verkoop van hun werk."

Pröpper besluit: "Ooit werden de fondsen opgericht met als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat de diversiteit, de pluriformiteit van het culturele landschap zou worden gewaarborgd. Later kwamen theorieën in opkomst over de creatieve stad en het belang van een rijk cultureel klimaat in steden, ook om economische redenen. Feit is dat historisch beschouwd, steden met een rijke artistieke infrastructuur economisch sterk waren en als een magneet werkten. De wisselwerking daartussen te bevorderen is zeker niet alleen een taak van de overheid, maar de investering van de overheid in zo'n klimaat is wel een wezenlijk signaal."

Nederlands letterenbeleid schrapt subsidies aan literaire tijdschriften In een brief laat Zijlstra weten hoe hij de bezuinigingen precies wil aanpakken. In de eerste plaats vindt hij dat de letterensector goed zou functioneren met minder instellingen in de basisstructuur. Die zijn er voor organisaties die zich richten op literaire activiteiten die niet of onvoldoende via de marktsector tot stand komen. Zij moeten zich richten tot het Letterenfonds.

Dat moet echter zijn rol veranderen en vooral zijn subsidieregelingen aanpassen. Zo moet er meer voorrang gegeven worden aan het vertaalbeleid en de digitale innovatie. En zoals gezegd, moet er fors bezuinigd worden. Volgens Boekblad zitten die besparingen in grofweg 4 elementen. Zo moet er bespaard worden op werkbeurzen voor auteurs. Voorts wil het kabinet de subsidie voor literaire tijdschriften gewoonweg schappen omdat ze te weinig publiek zouden bereiken. Iets wat het Letterfonds overigens betwist. Ook de literaire festivals moeten heel wat inleveren: vermoedelijk zo'n 50 procent. Tot slot wordt het HGIS-budget, geld dat de Nederlandse overheid beschikbaar stelt om het Internationaal Culuurbeleid gestalte te geven, terug overgeheveld van het Letterenfonds naar het ministerie.

Bovendien wil Zijlstra dat de bibliotheeksector zich aanpast en vernieuwt. Hij benadrukt wel dat hij zal blijven investeren in de digitale innovatie van de sector.

Nieuw literair tijdschrift Terras in het spoor van Raster

Op 17 juni wordt tijdens Poetry International het nieuwe literaire tijdschrift Terras voorgesteld. Op haar website vertelt de redactie alvast over haar intenties. Zo zal het papieren tijdschrift twee keer per jaar verschijnen. Terras wil internationaal georiënteerd zijn met veel aandacht voor vertalingen en alle vormen van literatuur. Sinds oktober 2010 staat de redactie ook in voor het digitaliseren van het tijdschrift Raster. Toch heeft Terras geen ambitie om Raster te imiteren: "Terras komt gewoon na Raster en is een nieuwe plek met een nieuw gezicht."

De website zet nieuwe teksten en ander materiaal online in relatie met het papieren tijdschrift zonder daarom dezelfde inhoud te coveren. Het nulnummer bevat vertaalde poëzie van onder meer Russell Edson en Les Murray, nieuw werk van Tonnus Oosterhoff en Jan Baeke, proza van Pierre Michon en Richard Powers en essays van Anneke Brassinga en Janneke Wesseling. Meer informatie: De Papieren Man.

(Bron: persberichten)
Nederlands letterenbeleid gaat fors bezuinigen Zoals Els Van Steenberghe in Knack al eerder meldde, kondigde de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra (VVD) op 10 juni aan dat de Cultuursector sterk moet bezuinigen. "Je kunt zeggen dat de bezuinigingen op de Letteren meevallen - in vergelijking tot die in andere sectoren", aldus het vaktijdschrift Boekblad. Toch wordt er zo'n 20 procent bezuinigd op het Nederlands Letterfonds. De maatregelen (zie hieronder) gaan allemaal in één keer van start op 1 januari 2012. Directeur van het Nederlands Letterfonds Henk Pröpper reageert op in een blogbericht op de besparingen: "De suggestie dat kunstenaars jarenlang op de zaak van de staat hebben geleefd. Een gotspe, werkelijk. De inschaling van kunstenaars volgens de systematiek van de fondsen is op het niveau van lagere ambtenaren, ver, ver onder het niveau van velen die zo gemakkelijk over staatsruiven spreken." Hij vervolgt: "Veel kunstenaars verkiezen geen enkele toelage via de overheid te krijgen en in hun onderhoud te voorzien via optredens in het land, bezoeken aan scholen, verkoop van hun werk." Pröpper besluit: "Ooit werden de fondsen opgericht met als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat de diversiteit, de pluriformiteit van het culturele landschap zou worden gewaarborgd. Later kwamen theorieën in opkomst over de creatieve stad en het belang van een rijk cultureel klimaat in steden, ook om economische redenen. Feit is dat historisch beschouwd, steden met een rijke artistieke infrastructuur economisch sterk waren en als een magneet werkten. De wisselwerking daartussen te bevorderen is zeker niet alleen een taak van de overheid, maar de investering van de overheid in zo'n klimaat is wel een wezenlijk signaal." Nederlands letterenbeleid schrapt subsidies aan literaire tijdschriften In een brief laat Zijlstra weten hoe hij de bezuinigingen precies wil aanpakken. In de eerste plaats vindt hij dat de letterensector goed zou functioneren met minder instellingen in de basisstructuur. Die zijn er voor organisaties die zich richten op literaire activiteiten die niet of onvoldoende via de marktsector tot stand komen. Zij moeten zich richten tot het Letterenfonds. Dat moet echter zijn rol veranderen en vooral zijn subsidieregelingen aanpassen. Zo moet er meer voorrang gegeven worden aan het vertaalbeleid en de digitale innovatie. En zoals gezegd, moet er fors bezuinigd worden. Volgens Boekblad zitten die besparingen in grofweg 4 elementen. Zo moet er bespaard worden op werkbeurzen voor auteurs. Voorts wil het kabinet de subsidie voor literaire tijdschriften gewoonweg schappen omdat ze te weinig publiek zouden bereiken. Iets wat het Letterfonds overigens betwist. Ook de literaire festivals moeten heel wat inleveren: vermoedelijk zo'n 50 procent. Tot slot wordt het HGIS-budget, geld dat de Nederlandse overheid beschikbaar stelt om het Internationaal Culuurbeleid gestalte te geven, terug overgeheveld van het Letterenfonds naar het ministerie. Bovendien wil Zijlstra dat de bibliotheeksector zich aanpast en vernieuwt. Hij benadrukt wel dat hij zal blijven investeren in de digitale innovatie van de sector. Nieuw literair tijdschrift Terras in het spoor van Raster Op 17 juni wordt tijdens Poetry International het nieuwe literaire tijdschrift Terras voorgesteld. Op haar website vertelt de redactie alvast over haar intenties. Zo zal het papieren tijdschrift twee keer per jaar verschijnen. Terras wil internationaal georiënteerd zijn met veel aandacht voor vertalingen en alle vormen van literatuur. Sinds oktober 2010 staat de redactie ook in voor het digitaliseren van het tijdschrift Raster. Toch heeft Terras geen ambitie om Raster te imiteren: "Terras komt gewoon na Raster en is een nieuwe plek met een nieuw gezicht." De website zet nieuwe teksten en ander materiaal online in relatie met het papieren tijdschrift zonder daarom dezelfde inhoud te coveren. Het nulnummer bevat vertaalde poëzie van onder meer Russell Edson en Les Murray, nieuw werk van Tonnus Oosterhoff en Jan Baeke, proza van Pierre Michon en Richard Powers en essays van Anneke Brassinga en Janneke Wesseling. Meer informatie: De Papieren Man. (Bron: persberichten)