Kinder- en jeugdboekenauteurs slokop werkbeurzen VFL Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft zijn werkbeurzen voor 2011 toegekend. Er wordt in totaal 1.080.800 euro vrijgemaakt om schrijvers in de meest diverse genres te ondersteunen. Met 302.400 euro gaat het meeste geld naar auteurs die zich enkel met kinder- en jeugdliteratuur bezighouden. Met 64.800 euro zijn de theaterauteurs de armoezaaiers onder de ontvangers. Maar zij kunnen nog altijd terecht bij het kunstendecreet dat voor nieuwe theatercreaties substantiële premies in petto heeft. Het Rekenhof wees onlangs nog op deze anomalie waardoor sommige schrijvers uit diverse ruiven konden eten.

Elk jaar reikt het VFL belastingsvrije werkbeurzen uit aan auteurs zodat die zich volledig kunnen concentreren op hun literaire activiteiten. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken en stripauteurs een beurs aanvragen.

7 auteurs krijgen met 19.200 euro een topbeurs van het VFL. Ook hier zijn de kinder- en jeugdboekenauteurs met Carll Cneut, Benny Lindelauf, Tom Schamp en Klaas Verplancke het best vertegenwoordigd. Bovendien krijgt ook Bart Moeyaert een topbeurs voor een werkplan dat zowel proza als kinder- en jeugdliteratuur omvat.

Verder mogen ook de dichters niet klagen. Met Leonard Nolens en Antwerps Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen hebben zij twee grootverdieners. Al diende die laatste een werkplan in dat eveneens proza omvat.

Liber Mundi legt de boeken neer De Lierse literaire boekhandel Liber Mundi houdt op te bestaan. Daarmee verdwijnt alweer een onafhankelijke boekhandel in Vlaanderen. "Boeken neerleggen: als boekhandelaar zijn er geen geschiktere woorden als deze om te zeggen dat onze Boekhandel nu stopt", vertelt eigenaar Patrick Houben aan het vakblad Boekblad. Hij wijt zijn faillissement aan het beleid van de Vlaamse uitgevers. Die geven volgens Houben grote kortingen aan Standaard Boekhandel en gunnen zo de laatste 15 onafhankelijke, literaire boekhandels in Vlaanderen het licht niet.

Vlaamse nominaties voor de Astrid Lindgren Memorial Award De Vlaamse nominaties voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) zijn bekend. Er zijn drie binnenlandse en drie buitenlandse kandidaten genomineerd: Bart Moeyaert, Carll Cneut en Klaas Verplancke, de Nederlandse schrijvers Joke van Leeuwen en Guus Kuijer en het Britse leesbevorderingsproject Bookstart. De ALMA is de grootste kinder- en jeugdboekenprijs ter wereld en bekroont schrijvers, illustrators, vertellers en/of promotors van wie het gedachtegoed in de lijn ligt van dat van de Zweedse kinder- en jeugdboekenschrijfster Astrid Lindgren. Landen van over de hele wereld kunnen kandidaten voordragen. De winnaars worden in maart 2012 bekend gemaakt tijdens de Kinderboekenbeurs in Bologna.

Julien Weverbergh ontvangt Isengrimusprijs De Vlaamse schrijver en uitgever Julien Weverbergh krijgt de Isengrimusprijs van het Louis Paul Boongenootschap. Die prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen die onderzoek doen naar het leven en werk van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon. Weverbergh was in 1960 een van de eersten die de romans van Boon verdedigde. Ook was hij betrokken bij het 'Boonboek' en de uitgave van de 'Boontjes', de cursiefjes van de schrijver. Meer informatie: De Papieren Man.


Liesbeth Vanderveken en Frank Hellemans

Kinder- en jeugdboekenauteurs slokop werkbeurzen VFL Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft zijn werkbeurzen voor 2011 toegekend. Er wordt in totaal 1.080.800 euro vrijgemaakt om schrijvers in de meest diverse genres te ondersteunen. Met 302.400 euro gaat het meeste geld naar auteurs die zich enkel met kinder- en jeugdliteratuur bezighouden. Met 64.800 euro zijn de theaterauteurs de armoezaaiers onder de ontvangers. Maar zij kunnen nog altijd terecht bij het kunstendecreet dat voor nieuwe theatercreaties substantiële premies in petto heeft. Het Rekenhof wees onlangs nog op deze anomalie waardoor sommige schrijvers uit diverse ruiven konden eten.Elk jaar reikt het VFL belastingsvrije werkbeurzen uit aan auteurs zodat die zich volledig kunnen concentreren op hun literaire activiteiten. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken en stripauteurs een beurs aanvragen. 7 auteurs krijgen met 19.200 euro een topbeurs van het VFL. Ook hier zijn de kinder- en jeugdboekenauteurs met Carll Cneut, Benny Lindelauf, Tom Schamp en Klaas Verplancke het best vertegenwoordigd. Bovendien krijgt ook Bart Moeyaert een topbeurs voor een werkplan dat zowel proza als kinder- en jeugdliteratuur omvat. Verder mogen ook de dichters niet klagen. Met Leonard Nolens en Antwerps Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen hebben zij twee grootverdieners. Al diende die laatste een werkplan in dat eveneens proza omvat. Liber Mundi legt de boeken neer De Lierse literaire boekhandel Liber Mundi houdt op te bestaan. Daarmee verdwijnt alweer een onafhankelijke boekhandel in Vlaanderen. "Boeken neerleggen: als boekhandelaar zijn er geen geschiktere woorden als deze om te zeggen dat onze Boekhandel nu stopt", vertelt eigenaar Patrick Houben aan het vakblad Boekblad. Hij wijt zijn faillissement aan het beleid van de Vlaamse uitgevers. Die geven volgens Houben grote kortingen aan Standaard Boekhandel en gunnen zo de laatste 15 onafhankelijke, literaire boekhandels in Vlaanderen het licht niet. Vlaamse nominaties voor de Astrid Lindgren Memorial Award De Vlaamse nominaties voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) zijn bekend. Er zijn drie binnenlandse en drie buitenlandse kandidaten genomineerd: Bart Moeyaert, Carll Cneut en Klaas Verplancke, de Nederlandse schrijvers Joke van Leeuwen en Guus Kuijer en het Britse leesbevorderingsproject Bookstart. De ALMA is de grootste kinder- en jeugdboekenprijs ter wereld en bekroont schrijvers, illustrators, vertellers en/of promotors van wie het gedachtegoed in de lijn ligt van dat van de Zweedse kinder- en jeugdboekenschrijfster Astrid Lindgren. Landen van over de hele wereld kunnen kandidaten voordragen. De winnaars worden in maart 2012 bekend gemaakt tijdens de Kinderboekenbeurs in Bologna. Julien Weverbergh ontvangt Isengrimusprijs De Vlaamse schrijver en uitgever Julien Weverbergh krijgt de Isengrimusprijs van het Louis Paul Boongenootschap. Die prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen die onderzoek doen naar het leven en werk van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon. Weverbergh was in 1960 een van de eersten die de romans van Boon verdedigde. Ook was hij betrokken bij het 'Boonboek' en de uitgave van de 'Boontjes', de cursiefjes van de schrijver. Meer informatie: De Papieren Man. Liesbeth Vanderveken en Frank Hellemans