Julie O'Yang - China Noir
Uitgeverij: Houtekiet
Aantal pagina's: 352
ISBN: 978-90-524-0974-0

Een keizerin-gifmengster, een Britse avonturier die tien eeuwen later een kleinood ontvreemdt uit haar onderaardse tombe, een geheimzinnig Boek van de Thee dat de inzet wordt van de oorlog tussen China en Japan, dichters die belangrijker heersers zijn dan generaals, valkuilen en geheime mechanismen.

Confused? You will be , als je er ook de complexe familiegeheimen, de apocalyptische doemscenario's en de strijd tussen taoïsme en confucianisme bij neemt. China Noir van de Chinese japanologe en archeologe Julie O'Yang is een gistende 'literaire thriller' over een ondergangscomplot voor de mensheid, die de reconstructie van een historisch raadsel overstijgt.

Het boek laat zich moeilijk samenvatten omdat het - zoals Russische matroesjka's - plot in plot in plot bevat. Maar de rode draad is onmiskenbaar: Oost en West zullen elkaar nooit echt ontmoeten, en ten langen leste zal China de rest van de wereld overvleugelen. Als het zichzelf niet uitroeit.

Voor Julie O'Yang, een meisje uit de bevoorrechte klasse onder Mao dat uiteindelijk naar het Westen vluchtte en nu voor het eerst een boek onder haar eigen naam publiceert, bestaat de geschiedenis uit een noodlottig continuüm. Zoals bij de Maya's of de Egyptenaren komt de wereld tot zelfopheffing, en wel in het jaar 2012. De leidraad van die geschiedenis is wreedheid en heerszucht.

China Noir is een boek dat het midden houdt tussen de wichelarij van Li Po, de foltertuin van Octave Mirbeau, en Indiana Jones.

O'Yang vooronderstelt heel wat voorkennis en vertrouwdheid met de oosterse denkwijze, die zich uit in dubbelzinnige profetieën, fijnzinnige metaforen, en beeldrijke poëzie en muziek. Maar wie de moeite doet China Noir aandachtig door te nemen, beseft dat hier een filosofische roman van de betere soort is neergeschreven.

Lukas De Vos

Een keizerin-gifmengster, een Britse avonturier die tien eeuwen later een kleinood ontvreemdt uit haar onderaardse tombe, een geheimzinnig Boek van de Thee dat de inzet wordt van de oorlog tussen China en Japan, dichters die belangrijker heersers zijn dan generaals, valkuilen en geheime mechanismen. Confused? You will be , als je er ook de complexe familiegeheimen, de apocalyptische doemscenario's en de strijd tussen taoïsme en confucianisme bij neemt. China Noir van de Chinese japanologe en archeologe Julie O'Yang is een gistende 'literaire thriller' over een ondergangscomplot voor de mensheid, die de reconstructie van een historisch raadsel overstijgt.Het boek laat zich moeilijk samenvatten omdat het - zoals Russische matroesjka's - plot in plot in plot bevat. Maar de rode draad is onmiskenbaar: Oost en West zullen elkaar nooit echt ontmoeten, en ten langen leste zal China de rest van de wereld overvleugelen. Als het zichzelf niet uitroeit.Voor Julie O'Yang, een meisje uit de bevoorrechte klasse onder Mao dat uiteindelijk naar het Westen vluchtte en nu voor het eerst een boek onder haar eigen naam publiceert, bestaat de geschiedenis uit een noodlottig continuüm. Zoals bij de Maya's of de Egyptenaren komt de wereld tot zelfopheffing, en wel in het jaar 2012. De leidraad van die geschiedenis is wreedheid en heerszucht.China Noir is een boek dat het midden houdt tussen de wichelarij van Li Po, de foltertuin van Octave Mirbeau, en Indiana Jones. O'Yang vooronderstelt heel wat voorkennis en vertrouwdheid met de oosterse denkwijze, die zich uit in dubbelzinnige profetieën, fijnzinnige metaforen, en beeldrijke poëzie en muziek. Maar wie de moeite doet China Noir aandachtig door te nemen, beseft dat hier een filosofische roman van de betere soort is neergeschreven.Lukas De Vos