In beeld: de 10 duurste boeken ter wereld

In beeld: de 10 duurste boeken ter wereld
1. De Codex Hammer, ook bekend als de Codex Leicester, is een 72 pagina's tellend boekje van Leonardo da Vinci waarin hij tussen 1506 en 1510 aantekeningen maakte over het ontstaan van de wereld.

Codex

1. De Codex Hammer, ook bekend als de Codex Leicester, is een 72 pagina's tellend boekje van Leonardo da Vinci waarin hij tussen 1506 en 1510 aantekeningen maakte over het ontstaan van de wereld.

Codex1

Bill Gates kocht De Codex Hammer in 1994 voor 30,8 miljoen dollar. Daarmee is het het duurste boek ter wereld. Bill Gates stelt het eenmaal per jaar telkens in een andere stad tentoon.

Evangeliar

2. Het Evangeliar van Heinrich dem Löwen. Hertog Heinrich dem Löwen schonk dit boek in de twaalfde eeuw aan de Braunschweiger Kirche. Het boek bevat de tekst van de vier evangeli?n en 50 miniaturen. Het wordt gezien als het hoofdwerk van de Romaanse boekversierkunst uit de twaalfde eeuw in Noord-Duitsland.

Evangeliar1

Het Evangeliar werd in 1983 verkocht voor 32,5 Duitse Mark en bevindt zich in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Om veiligheidsredenen wordt het maar één maal in de twee jaar tentoongesteld.

Magna

3. Magna Carta. Dit belangrijke verdrag tussen de edelen en de koning uit 1215 verplichte de toenmalige Engelse koning Jan zonder Land zich te onderwerpen aan de wet. Het document geldt tot op de dag van vandaag als één van de grondbeginselen van de Britse grondwet.

Magna1

Van de oorspronkelijke Magna Carta bestaan vier exemplaren: één wordt er bewaard in de kathedraal van Lincoln, één in de kathedraal van Salisbury en twee exemplaren zijn te zien in de British Library. In 2007 kocht de Amerikaanse miljardair David Rubinstein een exmplaar uit 1297 voor 21,3 miljoen dollar. Het is de enige versie van de Magna Carta die toebehoort aan een privépersoon.

Canterbury

4. Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer schreef deze raamvertelling over een groep pelgrims die samen van Londen naar Canterbury op pelgrimstocht gaan in 1467 of 1477. Anders dan gebruikelijk in die tijd schreef hij het boek in het Middenengels in plaats van Latijn of Frans.

Canterbury1

De Amerikaanse miljardair Paul Getty kocht één van de nog bestaande tien eerste edities in 1998 voor 4,6 miljoen Britse pond. De overige negen exmplaren bevinden zich in Britse bibliotheken. De inmiddels overleden Getty beloofde het boek regelmatig tentoon te zullen stellen.

Audubon

5. Birds Of America van John James La Forest Audubon. Deze Amerikaanse zoöloog en tekenaar begon in 1820 aan een bootreis door de Verenigde Staten met als doel het schilderen van alle Amerikaanse vogels. Het resultaat was het boek Birds of America met tekeningen van 435 toen nog grotendeels onbekende vogels.

Audubon1

Een exemplaar van het vierdelige boek Birds of America werd in 2000 verkocht voor 5,5 miljoen Britse pond.

Shakespeare

6. Comedies, Histories & Tragedies van William Shakespeare uit de zogenaamde First Folio collectie. Dat is een naam voor de eerste collectie van 36 toneelstukken die in 1623 gepubliceerd werden. Twee met Shakespeare bevriende toneelspelers zorgden hier zeven jaar na de dood van de meester voor. Zonder hen zouden we waarschijnlijk nooit van MacBeth en The Tempest gehoord hebben.

Shakespeare1

De eerste uitgave van de First Folio collectie verscheen in een oplage van 750 waarvan er tegenwoordig nog zo'n 250 bestaan. Verreweg de meest edities bevinden zich in bibliotheken. In 2006 verkocht de Dr Williams's Library één exemplaar. De nieuwe onbekende eigenaar betaalde er 3,5 Britse pond voor.

Gutenberg

7.Gutenberg-Bijbel. Johannes Gutenberg drukte tussen 1452 en 1454 180 exemplaren van een 1282 pagina's tellende Bijbel. Het zijn de eerste boeken die door de uitvinder van de boekdrukkunst gedrukt werden. Er bestaan tegenwoordig nog 21 volledige exemplaren.

Gutenberg1

In 1978 werd er voor het laatst een volledige Gutenberg-Bijbel verkocht voor de prijs van 2,2 miljoen dollar. De waarde van een complete Gutenberg-Bijbel wordt tegenwoordig geschat tussen de 25 en 35 miljoen dollar.

Ptolemaeus.

8. Cosmographia van Claudius Ptolemaeus. De astronoom en mathematicus Claudius Ptolemaeus leefde waarschijnlijk in de eerste eeuw na Christus in Alexandrië. Hij schreef een soort gids voor het maken van kaarten. Op basis van dat geschrift werd in 1477 in Bologna een atlas uitgegeven met kaarten van de wereld zoals die in de tijd van Ptolemaeus bekend was.

Ptolemaeus1

In 2006 werd bij Sotheby's in Londen een recordbedrag van 2,136 miljoen Britse pond neergelegd voor een eerste editie van de Cosmographia van Claudius Ptolemaeus.

Kerouac © Tom Palumbo

9. On The Road van Jack Kerouac. On The Road, het grotendeels autobiografische boek dat Jack Kerouac schreef over zijn reizen door de Verenigde Staten, verscheen voor het eerst in 1957. Kerouac typte zijn verhaal op een 36 meter lange rol bakpapier in plaats van op losse vellen. Het einde van het manuscript ontbreekt omdat zijn hond het opgegeten heeft.

Kerouac1 © Roblespepe, Wikicommons

Het originele manuscript van On The Road werd in 2001 geveild. Jim Issay, eigenaar van de Indianapolis Colts, kocht het voor 2,43 miljoen dollar. Issay liet het manuscript herstellen en beloofde het tentoon te zullen stellen. Dat gebeurde voor het eerst in 2005.

Ulysses

10. Ulysses van James Joyce. Dit boek, dat wel gezien wordt als de invloedrijkste Engelstalige roman uit de twintigste eeuw, verscheen voor het eerst in 1922.

Ulysses1

De National Library of Ireland kocht het oorspronkelijke manuscript van het 27 pagina's tellende hoofdstuk Circe uit Ulysses in 2000 voor 1,5 miljoen dollar.