Het gerucht deed al langer de ronde maar werd nu officieel bevestigd. Na Engeland en Nederland krijgt nu ook België zijn dichter des vaderlands. Op 29 januari, gedichtendag, zal Charles Ducal, die in april 62 wordt, elk jaar minimum zes gedichten publiceren die 'ons land aanbelangen', zoals het op de website heet. Benieuwd wat Ducal, die zijn PVDA-sympathieën niet onder stoelen of banken steekt, daar van zal bakken.

Franstalige dichter des vaderlands

De eretitel, die in 2014 wordt toegekend aan een Nederlandstalige dichter, zal na twee jaar worden overgedragen aan een Franstalige. Om de twee jaar wordt dus een dichter uit een andere taalgemeenschap aangeduid. Dat betekent dat in 2016 een Franstalige, Belgische poëet de dienst uitmaakt en in 2018 - wie weet? - een Duitstalige.

Het project is een literair initiatief van het Poëziecentrum (Gent), La Maison de la Poésie et de la Langue française (Namen) en de nieuwe literaire organisatie VONK & Zonen (Antwerpen), in samenwerking met Passa Porta (Brussel). Alle gedichten worden in samenwerking met het Vertalerscollectief van Passa Porta in de drie landstalen ter beschikking gesteld. De gedichten worden steeds gelijktijdig gepubliceerd in de kranten De Morgen, Vers l'Avenir en GrenzEcho.

(Bron: persbericht) FH