Uitgevers en auteurs worden vriendelijk verzocht debuutbundels die verschenen zijn sinds 1 mei 2009 of zullen verschijnen voor 1 mei 2011, in zes exemplaren op te sturen naar Debuutprijs Het Liegend Konijn, p.a. Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, B - 1000 Brussel (België) tegen uiterlijk vrijdag 6 mei 2011.

De debuutprijs draagt de naam van het enige tijdschrift in ons taalgebied dat uitsluitend 'uit het nest geroofde', nieuwe Nederlandstalige poëzie publiceert. Met deze prijs wil deBuren bijdragen tot de verspreiding en de promotie van de Nederlandstalige poëzie in Europa, en de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland versterken..

De prijs is tweejaarlijks zodat uit een ruim en kwalitatief aanbod een keuze kan worden gemaakt. Hij werd voor het eerst uitgereikt in 2007 aan Ester Naomi Perquin voor haar bundel 'Servetten Halfstok' (Van Oorschot, 2007). In 2009 viel die eer te beurt aan Ruth Lasters voor haar debuut 'Vouwplannen' (Meulenhoff ?Manteau, 2007).

De laureaat krijgt een geldprijs van 2.500 €, de publicatie van een reeks nieuwe gedichten in Het Liegend Konijn, een literaire avond waarin het werk van de laureaat centraal staat en ook een vertaling van de bundel in het Frans, het Duits en het Engels. Eén gedicht uit de bundel wordt bovendien vertaald in alle (voorlopig) 23 officiële talen van de Europese Unie en door deBuren in een bundel gepubliceerd.

De vertalingen kaderen in de missie en de opdracht van deBuren om de cultuur van de Lage Landen uit te dragen in Europa. Ze bieden de debutant de kans om met zijn werk internationale paden te verkennen en betekenen voor de Nederlandstalige poëzie een extra promotie in het buitenland. Met de integrale vertaling van de winnende bundel in het Frans, het Duits en het Engels wil deBuren zijn geografische buren de kans geven om nieuwe literaire ontdekkingen te doen.

De jury van de Debuutprijs Het Liegend Konijn - 2011 bestaat uit: Jozef Deleu (voorzitter, hoofdredacteur Het Liegend Konijn), en de dichters Joke van Leeuwen, Erik Menkveld, Willem Thies en Marjoleine de Vos.

Het volledige reglement is te verkrijgen bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Voor verdere toelichting: zie programmamedewerker Sarah Faict - via mailadres Sarah@deburen.eu of telefoon 02/2121934.

(Bron: persbericht deBuren)

Frank Hellemans

Uitgevers en auteurs worden vriendelijk verzocht debuutbundels die verschenen zijn sinds 1 mei 2009 of zullen verschijnen voor 1 mei 2011, in zes exemplaren op te sturen naar Debuutprijs Het Liegend Konijn, p.a. Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, B - 1000 Brussel (België) tegen uiterlijk vrijdag 6 mei 2011. De debuutprijs draagt de naam van het enige tijdschrift in ons taalgebied dat uitsluitend 'uit het nest geroofde', nieuwe Nederlandstalige poëzie publiceert. Met deze prijs wil deBuren bijdragen tot de verspreiding en de promotie van de Nederlandstalige poëzie in Europa, en de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland versterken.. De prijs is tweejaarlijks zodat uit een ruim en kwalitatief aanbod een keuze kan worden gemaakt. Hij werd voor het eerst uitgereikt in 2007 aan Ester Naomi Perquin voor haar bundel 'Servetten Halfstok' (Van Oorschot, 2007). In 2009 viel die eer te beurt aan Ruth Lasters voor haar debuut 'Vouwplannen' (Meulenhoff ?Manteau, 2007). De laureaat krijgt een geldprijs van 2.500 €, de publicatie van een reeks nieuwe gedichten in Het Liegend Konijn, een literaire avond waarin het werk van de laureaat centraal staat en ook een vertaling van de bundel in het Frans, het Duits en het Engels. Eén gedicht uit de bundel wordt bovendien vertaald in alle (voorlopig) 23 officiële talen van de Europese Unie en door deBuren in een bundel gepubliceerd. De vertalingen kaderen in de missie en de opdracht van deBuren om de cultuur van de Lage Landen uit te dragen in Europa. Ze bieden de debutant de kans om met zijn werk internationale paden te verkennen en betekenen voor de Nederlandstalige poëzie een extra promotie in het buitenland. Met de integrale vertaling van de winnende bundel in het Frans, het Duits en het Engels wil deBuren zijn geografische buren de kans geven om nieuwe literaire ontdekkingen te doen. De jury van de Debuutprijs Het Liegend Konijn - 2011 bestaat uit: Jozef Deleu (voorzitter, hoofdredacteur Het Liegend Konijn), en de dichters Joke van Leeuwen, Erik Menkveld, Willem Thies en Marjoleine de Vos. Het volledige reglement is te verkrijgen bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Voor verdere toelichting: zie programmamedewerker Sarah Faict - via mailadres Sarah@deburen.eu of telefoon 02/2121934. (Bron: persbericht deBuren) Frank Hellemans