'Read my lips: het aso zal nooit afgeschaft worden', beloofde N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens de vorige verkiezingscampagne. En hij hield woord: in de onderwijshervorming, die begin dit jaar werd uitgetekend, is geen sprake meer van een brede eerste graad en de afdelingen aso, tso en bso blijven gewoon bestaan. De Wever en zijn medestanders zijn ervan overtuigd dat 'linkse eenheidsworst onvermijdelijk zou leiden tot een nivellering van het onderwijsniveau'. Met andere woorden: als alle kinderen een degelijke kans krijgen, zouden de beste leerlingen niet meer kunnen excelleren.
...