Karel Van Isacker, Mijn land in de kering. 1830-1980

Een indringend historisch essay, een omvattende schets van de culturele en sociaaleconomische geschiedenis van Vlaanderen. Met een eerder conservatieve inslag, maar wel goed gestoffeerd.

Lode Wils, Frans Van Cauwelaert. Politieke biografie

Via deze helder geschreven en bijzonder lucide biografie van een van Vlaanderens belangrijkste politici krijgt men een diep inzicht in de wijze waarop de taalwetgeving en de officiële ééntaligheid van Vlaanderen tot stand zijn gekomen.

De burgermanifesten van Verhofstadt hadden in de jaren negentig al een belangrijke maatschappelijke impact. Vandaag is duidelijk dat ze toen een politieke paradigmashift aankondigden.

Denkgroep 'In de Warande', Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa

Dit Warandemanifest van 2005 is wellicht het best onderbouwde pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid. De voornamelijk economische analyse heeft nog niets aan actualiteit verloren. Zelfs als men het niet eens is met de conclusies is het boek onontbeerlijk om de opkomst van de N-VA tijdens het jongste decennium te kunnen begrijpen.

Guy Verhofstadt, Angst, afgunst en het algemeen belang

De burgermanifesten van Verhofstadt hadden in de jaren negentig al een belangrijke maatschappelijke impact. Vandaag is duidelijk dat ze toen een politieke paradigmashift aankondigden, met onder meer het machtsverlies van de traditionele partijen (inbegrepen Verhofstadts eigen partij), de zuilen en vakbonden, een toenemende individualisering van de samenleving en een groeiend wantrouwen ten aanzien van de overheid.

Lode Claes, De afwezige meerderheid

Een wat weerbarstig boek, geschreven in 1985, vlijmscherp en polemisch, maar nog steeds relevant om de positie van de Vlamingen in België te kunnen begrijpen. De huidige regeringsdeelname van de N-VA kan worden gezien als een poging om een einde te maken aan de afwezigheid van de Vlaamse meerderheid.

Wilfried Dewachter, De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse

Een ontluisterende analyse van het Belgische politieke systeem, al zeventien jaar oud, maar dat merk je nauwelijks als je het leest. Het lijkt in grote mate alsof Dewachter het huidige politieke systeem beschrijft. Zijn basisstelling: er gaapt een brede kloof tussen het functioneren van de instellingen zoals beschreven in de Grondwet en de realiteit.

Een indringend historisch essay, een omvattende schets van de culturele en sociaaleconomische geschiedenis van Vlaanderen. Met een eerder conservatieve inslag, maar wel goed gestoffeerd.Via deze helder geschreven en bijzonder lucide biografie van een van Vlaanderens belangrijkste politici krijgt men een diep inzicht in de wijze waarop de taalwetgeving en de officiële ééntaligheid van Vlaanderen tot stand zijn gekomen.Dit Warandemanifest van 2005 is wellicht het best onderbouwde pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid. De voornamelijk economische analyse heeft nog niets aan actualiteit verloren. Zelfs als men het niet eens is met de conclusies is het boek onontbeerlijk om de opkomst van de N-VA tijdens het jongste decennium te kunnen begrijpen.De burgermanifesten van Verhofstadt hadden in de jaren negentig al een belangrijke maatschappelijke impact. Vandaag is duidelijk dat ze toen een politieke paradigmashift aankondigden, met onder meer het machtsverlies van de traditionele partijen (inbegrepen Verhofstadts eigen partij), de zuilen en vakbonden, een toenemende individualisering van de samenleving en een groeiend wantrouwen ten aanzien van de overheid.Een wat weerbarstig boek, geschreven in 1985, vlijmscherp en polemisch, maar nog steeds relevant om de positie van de Vlamingen in België te kunnen begrijpen. De huidige regeringsdeelname van de N-VA kan worden gezien als een poging om een einde te maken aan de afwezigheid van de Vlaamse meerderheid.Een ontluisterende analyse van het Belgische politieke systeem, al zeventien jaar oud, maar dat merk je nauwelijks als je het leest. Het lijkt in grote mate alsof Dewachter het huidige politieke systeem beschrijft. Zijn basisstelling: er gaapt een brede kloof tussen het functioneren van de instellingen zoals beschreven in de Grondwet en de realiteit.