Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?
...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Dat de discrepantie groeit tussen het besef van urgentie rond de klimaatopwarming en de feitelijke maatregelen. Er komen wereldwijd miljoenen mensen op straat en nog verandert er veel te weinig. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Dat we allemaal stoppen met wegkijken. Op wereldvlak: van de klimaatopwarming. Maar ook op persoonlijk vlak: we vermijden de dingen waar we bang voor zijn, terwijl eerlijk kijken naar wat is zo veel kan opleveren. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik mijn leven overleefd heb en blijf evolueren. Wat is uw grootste mislukking? Dat mijn eetstoornis me nog altijd parten speelt op moeilijke momenten. Ik ben er nog niet in geslaagd om die definitief de kop in te drukken. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Niet voorgoed, want dan zou ik de mensen hier te hard missen. Maar onlangs was ik in Kopenhagen en daar zou ik toch wel een tijdje kunnen wonen. De menselijke contacten zijn er warm, zelfs als je gewoon een koffie bestelt. En de stad is heel groen en fietsvriendelijk. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan geen enkele. Hoe minder ik concreet terugdenk aan mijn verleden, hoe prettiger mijn dagen zijn. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Dat probeer ik toch. Ik heb geen auto meer, eet al vijfentwintig jaar geen vlees, ben ambassadeur van Klimaatzaak en neem zo vaak mogelijk deel aan klimaatmarsen. Zonnepanelen heb ik ook overwogen, maar daarvoor is mijn dak te klein. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Toen ik in De wereld draait door had verteld over het jarenlange misbruik door mijn vader, zag ik op Facebook commentaren verschijnen van mensen die dachten dat ik alles verzonnen had om meer boeken te verkopen. Daar kan mijn verstand niet bij. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, want ik heb geen huisdier. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Als twintiger ben ik, na een aantal ervaringen die me niet veel verder hadden gebracht, gestopt met geloven dat therapie mij kon helpen. Dat ik tien jaar later bijna toevallig toch een toptherapeut heb gevonden, is het beste wat mij had kunnen overkomen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? We leven absoluut in akelige tijden, maar tegelijk vind ik dat een gevaarlijke gedachte. Ik blijf heel hard zoeken naar bewijzen van het tegendeel. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? The Corrections van Jonathan Franzen. Toen ik hem interviewde over die roman, vroeg ik wat nu het grote verschil was met zijn eerdere werk. Dat bleek schaamte te zijn: tot in de donkerste hoeken van je geest gaan. Toen ik jaren later zelf mijn eerste letter op papier durfde te zetten, heeft die gedachte me enorm geïnspireerd. Waarover zou u meer willen weten? Over filosofie, muziek, wijn en andere culturen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Enkele duizenden euro's, afhankelijk van wat op mijn pad komt. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? De vrees om die niet waard te zijn. Vindt u seks overschat? Als het goed gedaan is, nooit. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Lang. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik loop of fiets zes keer per week, telkens stevige afstanden. En ik probeer goed te eten. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou doen wat op dat moment het constructiefst lijkt. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat er wel degelijk iets bestaat als de maakbare mens, voor wie wil, durft en hulp aanvaardt. Ik ben er zelf het levende bewijs van.