Vorige week werd de opbrengst van David Hicks' autobiografie 'Guantanamo. My Journey' door een rechtbank in Sydney geblokkeerd. Hicks is Australiër en avonturier. Hij zwierf over de hele wereld rond tot hij in de jaren negentig de zegeningen van de islam en de djihad ontdekte. In Pakistaanse en Afghaanse kampen kreeg hij een opleiding als gewapend strijder. Maar op een bepaald moment werd hij door een van zijn medestanders verraden en voor duizend dollar aan Amerikaanse troepen uitgeleverd. Hij belandde in het gevangenenkamp van Guantanamo waar hij meer dan vijf jaar opgesloten zat. In 2007 werd Hicks uitgeleverd aan Australië waar hij nog eens voor negen maand in de cel werd gestopt.

In Australië heerste meteen een controverse over Hicks. Nog voor zijn vrijlating uit Guantanamo raakte bekend dat hij daar bijna twee jaar had moeten wachten voor hij een advocaat te zien had gekregen. Op zijn proces voor een Amerikaanse militaire jury moest hij meer dan twee jaar wachten. Het proces zou niet volgens de regels zijn verlopen, aldus Hicks, die klaagde over zware folterpraktijken die hij overigens in zijn boek beschrijft.

Als voorwaarde voor zijn uitlevering door Amerika aan Australië moest Hicks een aantal documenten tekenen. Zo gaf hij toe zich schuldig te hebben gemaakt aan terrorisme. Bovendien trok hij de aantijging in dat hij gefolterd was en beloofde hij een jaar niet met de pers te praten. Hicks hield zich niet aan die afspraak. Integendeel, hij beschuldigde de Australische regering ervan medeplichtig te zijn aan de Amerikaanse antiterreuroorlogen.

In brede Australische kringen wordt Hicks als een held vereerd. Tijdens een optreden op het Sydney Writer's Festival afgelopen mei werd Hicks luid toegejuicht door zijn fans. De Australische conservatieve politici bezorgt dit succes nog het meest hoofdbrekens: hoe is het mogelijk dat een 'djihadist', die niet zonder redenen door de Amerikanen werd opgepakt, zo populair wordt in Australië dat hij er zelfs tot een icoon is uitgegroeid?

Iedereen vraagt zich nu af wat het effect zal zijn van de beslissing van de rechtbank in New South Wales om de opbrengst van 'Guantanamo. My Journey' te blokkeren. Het is de vraag welke stappen Hicks en zijn uitgever (Random House) zullen ondernemen tegen dit vonnis, dat steunt op een Australische wet waarbij het misdadigers verboden wordt om hun vergrijpen te gelde te maken. Dat is nu precies wat Hicks volgens de rechter gedaan heeft. Hicks' autobiografie ging in Australië alleen al sinds oktober vorig jaar 30.000 keer over de toonbank.

Hicks' advocaten zijn in elk geval de mening toegedaan dat de veroordeling van hun klant niet rechtsgeldig kan zijn omdat ze werd uitgesproken door een Amerikaanse militaire rechtbank, waarvan het optreden later door het hoogste Amerikaanse gerechtshof als anticonstitutioneel veroordeeld werd.

Piet de Moor

Vorige week werd de opbrengst van David Hicks' autobiografie 'Guantanamo. My Journey' door een rechtbank in Sydney geblokkeerd. Hicks is Australiër en avonturier. Hij zwierf over de hele wereld rond tot hij in de jaren negentig de zegeningen van de islam en de djihad ontdekte. In Pakistaanse en Afghaanse kampen kreeg hij een opleiding als gewapend strijder. Maar op een bepaald moment werd hij door een van zijn medestanders verraden en voor duizend dollar aan Amerikaanse troepen uitgeleverd. Hij belandde in het gevangenenkamp van Guantanamo waar hij meer dan vijf jaar opgesloten zat. In 2007 werd Hicks uitgeleverd aan Australië waar hij nog eens voor negen maand in de cel werd gestopt. In Australië heerste meteen een controverse over Hicks. Nog voor zijn vrijlating uit Guantanamo raakte bekend dat hij daar bijna twee jaar had moeten wachten voor hij een advocaat te zien had gekregen. Op zijn proces voor een Amerikaanse militaire jury moest hij meer dan twee jaar wachten. Het proces zou niet volgens de regels zijn verlopen, aldus Hicks, die klaagde over zware folterpraktijken die hij overigens in zijn boek beschrijft. Als voorwaarde voor zijn uitlevering door Amerika aan Australië moest Hicks een aantal documenten tekenen. Zo gaf hij toe zich schuldig te hebben gemaakt aan terrorisme. Bovendien trok hij de aantijging in dat hij gefolterd was en beloofde hij een jaar niet met de pers te praten. Hicks hield zich niet aan die afspraak. Integendeel, hij beschuldigde de Australische regering ervan medeplichtig te zijn aan de Amerikaanse antiterreuroorlogen. In brede Australische kringen wordt Hicks als een held vereerd. Tijdens een optreden op het Sydney Writer's Festival afgelopen mei werd Hicks luid toegejuicht door zijn fans. De Australische conservatieve politici bezorgt dit succes nog het meest hoofdbrekens: hoe is het mogelijk dat een 'djihadist', die niet zonder redenen door de Amerikanen werd opgepakt, zo populair wordt in Australië dat hij er zelfs tot een icoon is uitgegroeid? Iedereen vraagt zich nu af wat het effect zal zijn van de beslissing van de rechtbank in New South Wales om de opbrengst van 'Guantanamo. My Journey' te blokkeren. Het is de vraag welke stappen Hicks en zijn uitgever (Random House) zullen ondernemen tegen dit vonnis, dat steunt op een Australische wet waarbij het misdadigers verboden wordt om hun vergrijpen te gelde te maken. Dat is nu precies wat Hicks volgens de rechter gedaan heeft. Hicks' autobiografie ging in Australië alleen al sinds oktober vorig jaar 30.000 keer over de toonbank. Hicks' advocaten zijn in elk geval de mening toegedaan dat de veroordeling van hun klant niet rechtsgeldig kan zijn omdat ze werd uitgesproken door een Amerikaanse militaire rechtbank, waarvan het optreden later door het hoogste Amerikaanse gerechtshof als anticonstitutioneel veroordeeld werd. Piet de Moor