Het Arkcomité looft de inzet en volharding van beide jonge vrouwen om de problematiek van klimaatverandering hoog op de politieke agenda te plaatsen.

Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn erin geslaagd een beweging op gang te trekken die niet enkel in ons land tienduizenden jongeren weet te enthousiasmeren en hen actief in het maatschappelijke debat te betrekken. Ze hebben er toe bijgedragen dat jongeren in de hele wereld hun stem laten horen om dringende klimaatmaatregelen aan te kaarten.

De Wever en Gantois hebben de steun weten te vergaren van meer dan honderd klimaatwetenschappers. Samen werken ze voorstellen uit om het falende klimaatbeleid uit het slop te trekken.

Ze doen dat bovendien zonder te willen polariseren en met de nodige nuance en waardigheid omdat zij inzien dat klimaatbeleid een breed draagvlak nodig heeft om resultaten op te leveren.

Het Arkcomité ziet in de inzet van De Wever en Gantois - en met hen van de bredere beweging Youth for Climate - een eigentijdse vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge generatie.

De Arkprijs is ingesteld in 1950, toen Marnix Gijsen om zedelijk-ideologische redenen de Prijs van de Provincie Antwerpen ontzegd werd. Herman Teirlinck, toen directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, verzette zich met de stichting van de Arkprijs tegen vooringenomenheid en censuur. Sinds 1982 heeft een apart genootschap, het Arkcomité, de taak van de NVT-redactie overgenomen.

De 69ste Arkprijs wordt uitgereikt op woensdag 29 mei 2019 om 18u30 in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-72, Antwerpen.

Het Arkcomité looft de inzet en volharding van beide jonge vrouwen om de problematiek van klimaatverandering hoog op de politieke agenda te plaatsen.Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn erin geslaagd een beweging op gang te trekken die niet enkel in ons land tienduizenden jongeren weet te enthousiasmeren en hen actief in het maatschappelijke debat te betrekken. Ze hebben er toe bijgedragen dat jongeren in de hele wereld hun stem laten horen om dringende klimaatmaatregelen aan te kaarten.De Wever en Gantois hebben de steun weten te vergaren van meer dan honderd klimaatwetenschappers. Samen werken ze voorstellen uit om het falende klimaatbeleid uit het slop te trekken.Ze doen dat bovendien zonder te willen polariseren en met de nodige nuance en waardigheid omdat zij inzien dat klimaatbeleid een breed draagvlak nodig heeft om resultaten op te leveren.Het Arkcomité ziet in de inzet van De Wever en Gantois - en met hen van de bredere beweging Youth for Climate - een eigentijdse vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge generatie.De Arkprijs is ingesteld in 1950, toen Marnix Gijsen om zedelijk-ideologische redenen de Prijs van de Provincie Antwerpen ontzegd werd. Herman Teirlinck, toen directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, verzette zich met de stichting van de Arkprijs tegen vooringenomenheid en censuur. Sinds 1982 heeft een apart genootschap, het Arkcomité, de taak van de NVT-redactie overgenomen.