Na Michel Houellebecq in 'Onderwerping' fantaseert nu ook de Algerijnse schrijver Boualem Sansal in zijn donderdag bij Gallimard te verschijnen roman '2084' over een wereld die weldra onder een islamistisch juk gebukt zal gaan.

De 66-jarige Sansal is al jaren een luis in de pels van het Algerijnse establishment. Ook al woont hij nog altijd in de buurt van Algiers, toch zijn zijn in het Frans geschreven romans - in het Nederlands vertaaltd bij De Geus - al jaar en dag verboden in zijn eigen Algerije. In het Westen daarentegen is hij een graag geziene gast. In 2011 won hij nog de prestigieuze Duitse Vredesprijs.

Echo van George Orwells '1984'

GF
© GF

In zijn nieuwste roman '2084' schetst hij een toekomstige totalitaire wereld die een echo vormt op George Orwells dystopische roman '1984'. Waar bij Orwell het communisme wereldwijd triomfeerde, krijgt bij Sansal het islamisme overal de overhand. Orwells Big Brother heet bij Sansal Abi (of vader) die zich presenteert als goddelijke afgezant van Yölah. Sansals fictieve Abistan is de islamistische staat die zich in '2084' als een olievlek over de wereld verspreidt en waar 9 keer per dag wordt gebeden en publieke terechtstellingen schering en inslag zijn. Kortom, Sansals denkbeeldige Abistan lijkt verdacht veel op het huidige kalifaat van IS.

Tegenover het Franse persbureau AFP lichtte Sansal zijn donker toekomstvisioen toe. Hij insisteert dat het om fictie gaat maar hij geeft toe dat hij een hard hoofd heeft in de toenemende verspreiding van het islamisme. Hij waarschuwt ervoor dat Europa, zoals destijds met de dreiging van het communisme waar Orwell voor waarschuwde, ook nu blind blijft voor de gevaren van de islamistische ideologie.

Wall Street versus het islamisme

De westerse globalisering zweert bij de mondiale overheersing van het geld maar die kapitalistische wensdroom vertoont barsten. Wall Street kan niet op tegen het appeal van het islamisme, ook bij jongeren, dat nu al de Arabische landen en Afrika heeft veroverd en dat binnen een 50-tal jaar, zo Sansal, ook Europa helemaal op de knieën zal krijgen: "Het islamistische totalitarisme zal overwinnen omdat het steunt op een godheid en een jeugd die niet bang is van de dood terwijl de globalisering het moet hebben van geld en comfort: futiele en zeer vergankelijke dingen."

Hij geeft grif toe dat zijn vertelling in de slipstream van Houellebecqs 'Onderwerping' zit. Nee, helemaal pessimistisch is hij daarom niet over de verre toekomst. Alle totalitaire systemen gaan vroeg of laat ten onder. Dat is zo geweest met het communisme, en dat zal ook gebeuren met het islamisme. Of Algerije tegen dan nog zal bestaan is echter zeer de vraag, aldus Sansal. De brain drain die er al enkele decennia volop aan de gang is, laat het land intellectueel doodbloeden.

Frank Hellemans

Na Michel Houellebecq in 'Onderwerping' fantaseert nu ook de Algerijnse schrijver Boualem Sansal in zijn donderdag bij Gallimard te verschijnen roman '2084' over een wereld die weldra onder een islamistisch juk gebukt zal gaan.De 66-jarige Sansal is al jaren een luis in de pels van het Algerijnse establishment. Ook al woont hij nog altijd in de buurt van Algiers, toch zijn zijn in het Frans geschreven romans - in het Nederlands vertaaltd bij De Geus - al jaar en dag verboden in zijn eigen Algerije. In het Westen daarentegen is hij een graag geziene gast. In 2011 won hij nog de prestigieuze Duitse Vredesprijs.Echo van George Orwells '1984'In zijn nieuwste roman '2084' schetst hij een toekomstige totalitaire wereld die een echo vormt op George Orwells dystopische roman '1984'. Waar bij Orwell het communisme wereldwijd triomfeerde, krijgt bij Sansal het islamisme overal de overhand. Orwells Big Brother heet bij Sansal Abi (of vader) die zich presenteert als goddelijke afgezant van Yölah. Sansals fictieve Abistan is de islamistische staat die zich in '2084' als een olievlek over de wereld verspreidt en waar 9 keer per dag wordt gebeden en publieke terechtstellingen schering en inslag zijn. Kortom, Sansals denkbeeldige Abistan lijkt verdacht veel op het huidige kalifaat van IS.Tegenover het Franse persbureau AFP lichtte Sansal zijn donker toekomstvisioen toe. Hij insisteert dat het om fictie gaat maar hij geeft toe dat hij een hard hoofd heeft in de toenemende verspreiding van het islamisme. Hij waarschuwt ervoor dat Europa, zoals destijds met de dreiging van het communisme waar Orwell voor waarschuwde, ook nu blind blijft voor de gevaren van de islamistische ideologie.Wall Street versus het islamismeDe westerse globalisering zweert bij de mondiale overheersing van het geld maar die kapitalistische wensdroom vertoont barsten. Wall Street kan niet op tegen het appeal van het islamisme, ook bij jongeren, dat nu al de Arabische landen en Afrika heeft veroverd en dat binnen een 50-tal jaar, zo Sansal, ook Europa helemaal op de knieën zal krijgen: "Het islamistische totalitarisme zal overwinnen omdat het steunt op een godheid en een jeugd die niet bang is van de dood terwijl de globalisering het moet hebben van geld en comfort: futiele en zeer vergankelijke dingen." Hij geeft grif toe dat zijn vertelling in de slipstream van Houellebecqs 'Onderwerping' zit. Nee, helemaal pessimistisch is hij daarom niet over de verre toekomst. Alle totalitaire systemen gaan vroeg of laat ten onder. Dat is zo geweest met het communisme, en dat zal ook gebeuren met het islamisme. Of Algerije tegen dan nog zal bestaan is echter zeer de vraag, aldus Sansal. De brain drain die er al enkele decennia volop aan de gang is, laat het land intellectueel doodbloeden.Frank Hellemans