'And if a double-decker bus crashes into us...' Ach, toen Morrissey van The Smiths in 1986 de gezamenlijke verplettering tot poëzie meende te verheffen, was de Nederlandse dichter Piet Paaltjens hem al 119 jaar voor: 'Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp? / Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn, / Dan, onder helsch geratel en gestamp, / Met u verplet te worden door één trein?'

Dit en 24 andere Nederlandstalige klassiekers uit de Nederlandse literatuur kunnen voortaan via gratis apps op tablets worden gelezen. Het gaat om een initiatief van de Openbare Bibliotheken van Nederland, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en het Letterkundig Museum in Den Haag.

Het Letterkundig Museum in Den Haag stelde in maart zijn 'Pantheon' voor. Dat herbergt volgens het museum de honderd grootste schrijvers uit de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. Alle boeken die nu gratis worden aangeboden zijn van schrijvers uit dit Pantheon.

Het Letterkundig Museum in Den Haag stelde in maart zijn 'Pantheon' voor. Dat herbergt volgens het museum de 100 grootste schrijvers uit de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. Alle boeken die nu gratis worden aangeboden zijn standaardwerken van schrijvers uit dat Pantheon, onder wie Cyriel Buysse (Tantes), Hendrik Conscience (De Leeuw van Vlaanderen), Guido Gezelle (Vlaemsche dichtoefeningen), Multatuli (Max Havelaar) en Paul van Ostaijen (Gedichten). En, niet te vergeten, Snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens. De volledige lijst van gratis boeken vindt u hier. U kunt ze ook ineens downloaden. (NC)

'And if a double-decker bus crashes into us...' Ach, toen Morrissey van The Smiths in 1986 de gezamenlijke verplettering tot poëzie meende te verheffen, was de Nederlandse dichter Piet Paaltjens hem al 119 jaar voor: 'Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp? / Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn, / Dan, onder helsch geratel en gestamp, / Met u verplet te worden door één trein?' Dit en 24 andere Nederlandstalige klassiekers uit de Nederlandse literatuur kunnen voortaan via gratis apps op tablets worden gelezen. Het gaat om een initiatief van de Openbare Bibliotheken van Nederland, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en het Letterkundig Museum in Den Haag. Het Letterkundig Museum in Den Haag stelde in maart zijn 'Pantheon' voor. Dat herbergt volgens het museum de honderd grootste schrijvers uit de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. Alle boeken die nu gratis worden aangeboden zijn van schrijvers uit dit Pantheon. Het Letterkundig Museum in Den Haag stelde in maart zijn 'Pantheon' voor. Dat herbergt volgens het museum de 100 grootste schrijvers uit de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. Alle boeken die nu gratis worden aangeboden zijn standaardwerken van schrijvers uit dat Pantheon, onder wie Cyriel Buysse (Tantes), Hendrik Conscience (De Leeuw van Vlaanderen), Guido Gezelle (Vlaemsche dichtoefeningen), Multatuli (Max Havelaar) en Paul van Ostaijen (Gedichten). En, niet te vergeten, Snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens. De volledige lijst van gratis boeken vindt u hier. U kunt ze ook ineens downloaden. (NC)