Vrije Tribune

‘Blockchain zal onze jobs nog niet meteen afschaffen’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Eerder dan jobs en instellingen af te schaffen, zal blockchain ervoor zorgen dat op kerntaken gefocust kan worden’, schrijven Pieter Breyne en Wannes Verschueren van consultancybedrijf KPMG.

Blockchain is meer dan een buzzword. De believers dichten de technologie een enorm potentieel toe, terwijl de sceptici niet lijken te geloven in de grandioze claims ervan of zich zelfs behoeden voor de mogelijk verregaande impact. Eén van de meest terugkerende claims houdt in dat een heel aantal historisch gegroeide beroepen en instellingen binnen enkele jaren overbodig zullen zijn. Want blockchain zorgt ervoor dat een tussenpartij niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen. Maar eerder dan jobs en instellingen af te schaffen, zal blockchain ervoor zorgen dat op kerntaken gefocust kan worden.

Blockchain zal onze jobs nog niet meteen afschaffen

Ook in onze maatschappij laait de discussie op over de draagwijdte en impact van deze disruptieve technologie. Eerder lanceerde Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde dat het dankzij blockchain mogelijk zal zijn om de akte van een woning via ‘smart contracts’ te laten registreren, iets wat nu enkel door een notaris kan gebeuren. Blockchain biedt meerdere voordelen om akten te registreren, waarvan de fraudebestendigheid van het systeem en kostenloosheid tot de belangrijkste behoren. Voor sommige blockchainbelievers wordt het beroep van notaris daarmee overbodig en moet er plaats gemaakt worden in het belang van de vooruitgang. Dit gaat uiteraard ook op voor heel wat andere instellingen en beroepen die een rol als tussenpersoon vervullen, zoals banken, overheidsorganisaties enz.

Maar ’tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren’, stelde Willem Elsschot ongeveer honderd jaar geleden al. Voordat blockchain de nieuwe standaard wordt, moet het wettelijk kader dit ook toelaten. Zo is het bij bepaalde akten, zoals geboorteakten, wettelijk verplicht om de akte voor een vastgelegde periode, in sommige gevallen zelfs 100 jaar, fysiek te bewaren. Het blijft ook een vraagteken hoe gegevensstromen op de blockchain er in de nabije toekomst, laat ons zeggen de komende 5 jaar, zullen uitzien en opgeslagen worden.

‘Net instellingen die zogezegd overbodig worden, omarmen als eerste de nieuwe technologie.’

Uit onderzoek van KPMG blijkt alvast dat nét die instellingen en beroepen die zogezegd overbodig zullen worden, de nieuwe technologie het snelst blijken te omarmen en in sommige gevallen zelfs reeds op blockchain gebaseerde pilootprojecten lanceren en uittesten. Zo geven 9 op 10 CEO’s van grootbanken aan dat ze momenteel experimenteren met mogelijke toepassingen van blockchain voor hun bank. De overheid test verscheidene op blockchain gebaseerde toepassingen uit, zoals bijvoorbeeld een systeem dat het toelaat om buitenlandse diploma’s te controleren en te valideren. Ook voor de politiediensten zal blockchain een impact hebben. Met een applicatie kan een adreswijziging of een verhuis gevalideerd worden zonder tussenkomst van een wijkagent. Hierdoor kan de wijkagent zich veel meer wijden aan zijn of haar politionele kerntaken in plaats van het administratieve werk.

Kans in plaats van bedreiging

Dit laatste is een interessant voorbeeld van de mogelijke impact die blockchain zal hebben op die beroepen en instellingen die geclaimd worden te zullen verdwijnen. In plaats van de wijkagent te laten verdwijnen zal blockchain de functie juist versterken aangezien die zich nu kan focussen op zijn of haar kerntaken.

Ook het takenpakket van een notaris zal waarschijnlijk een vergelijkbare evolutie ondergaan. In het blockchaintijdperk zal de rol van notaris eerder overhellen naar een adviesverlener dan van iemand die ‘akte neemt’ van beslissingen. Dit is trouwens een evolutie die de afgelopen jaren al werd ingezet door de toename van de complexiteit en regels bij de aankoop van een woning. Hetzelfde patroon zien we ook bij banken, die zich meer gaan toespitsen op investeringsadvies in plaats van het aanbieden van hoofdzakelijk transacties.

Wij zien een gelijkaardige ontwikkeling bij andere door blockchain bedreigde beroepen en instellingen. Zij zullen net de eersten blijken om de vruchten te plukken van de technologische vooruitgang. Doordat de meer voorspelbare, repetitieve taken door blockchain overgenomen worden komt er ruimte vrij voor de meerwaarde toevoegende taken. Dit betekent dus net een verrijking van vele jobomschrijvingen. In plaats van een bedreiging lijkt ons blockchain vooral een opportuniteit voor de arbeidsmarkt.

Pieter Breyne, director KPMG Advisory, Technology Advisory

Wannes Verschueren, director KPMG Advisory, Public Sector

Partner Content