Bijna 6 op de 10 nieuwe onthaalouders heeft (nog) niet de vereiste kwalificaties

© Belga

Veel kinderbegeleiders in de gezinsopvang beschikken nog niet over de juiste kwalificaties. Van de 2.000 begeleiders die de voorbije jaren gestart zijn, beschikt maar 44 procent over de gevraagde kwalificaties. Ten laatste tegen april 2024 moeten alle kinderbegeleiders in orde zijn.

Kind & Gezin heeft woensdag in het Vlaams Parlement een stand van zaken opgemaakt na drie jaar vernieuwd kinderopvangdecreet. Om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen, is eerder afgesproken dat zowel de verantwoordelijken als de kinderbegeleiders in de kinderopvang over de juiste kwalificaties moeten beschikken.

Voor verantwoordelijken ligt de deadline op 1 april 2020, voor kinderbegeleiders op 1 april 2024. Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat veel van de kinderbegeleiders in de groepsopvang, zeg maar de crèches, al over de juiste kwalificaties of over een toegelaten afwijking beschikken. Dat is zo in bijna 9 op de 10 gevallen. Maar in de gezinsopvang lijkt de situatie problematischer.

Overzichtelijke gegevens voor de gezinsopvang zijn er niet, maar er zijn wel gegevens voor de nieuw vergunde onthaalouders. Daaruit blijkt dat maar 44 procent van de 2.000 kinderbegeleiders over de juiste kwalificaties beschikt. Kind & Gezin probeert voor de gezinsopvang alles beter in kaart te brengen. Wellicht komen veel bestaande onthaalouders in aanmerking voor een afwijking.

‘Maar het wordt wel een uitdaging om iedereen gekwalificeerd te krijgen’, zegt Dieter Vanhecke, transitiemanager bij Kind & Gezin. Er is alvast een breed overleg (Platform 2024) opgestart om ervoor te zorgen dat alle verantwoordelijken en begeleiders tegen 2020/2024 over de juiste kwalificaties beschikken.

Partner Content