Bijna 2.500 magistraten kiezen vrijdag leden Hoge Raad voor Justitie

(Belga) Op vrijdag 2 maart kiezen bijna 2.500 magistraten van de zetel en het parket 22 leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), de grondwettelijke instelling met 44 leden die de werking van de Belgische justitie helpt te verbeteren. De stembusgang is verplicht voor alle magistraten en vindt plaats tussen 12 en 16 uur op de rechtbanken van eerste aanleg van de 27 gerechtelijke arrondissementen, meldt de HRJ donderdag in een persbericht.

De HRJ telt 44 leden met een mandaat voor vier jaar. Van hen worden 22 verkozen door hun collega’s, de resterende helft bestaat uit niet-magistraten die door de Senaat met een meerderheid van twee derde van de stemmen aangeduid worden. De HRJ meldt dat er 46 kandidaten zijn, van wie 11 uittredende leden van de instelling. Aan Franstalige kant stelden zich 12 magistraten van de zetel en 8 magistraten van het parket kandidaat, aan Nederlandstalige kant 14 magistraten van de zetel en 12 van het parket. Alle kiezers brengen drie keer hun stem uit en moeten minstens één kandidaat van elk geslacht, één kandidaat van de zetel en één van het parket kiezen om geldig te stemmen. De volledige kandidatenlijst staat ook op de website van de Hoge Raad (www.hrj.be). Op zaterdag 3 maart zijn de resultaten van de stemming gekend. Ten laatste in juni publiceert de minister van Justitie de lijst met alle nieuwe leden van de HRJ, die begin september aan de slag gaan. (MDM)

Partner Content