Bewoners verzamelen 1.700 bezwaarschriften tegen gascentrale in Dilsen-Stokkem

© Getty Images/Fuse

Bewoners en vrijwilligers hebben namens een actiecomité in totaal 1.700 bezwaarschriften verzameld tegen de geplande gascentrale in Rotem (Dilsen-Stokkem). Jackie Janssen van het actiecomité levert vrijdag de 1.700 bezwaarschriften af bij het stadsbestuur.

‘Hiermee maken de inwoners nogmaals duidelijk dat er in Dilsen-Stokkem geen plaats is voor een gascentrale,’ zegt Janssen. RWE diende een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een gascentrale in Rotem, maar op 30 juli gaf het stadsbestuur al een negatief advies.

Het project ‘Dils Energie’ omvat een gascentrale van 920 megawatt op het industrieterrein langs de Zuid-Willemsvaart. ‘Er kwam een nieuw openbaar onderzoek naar aanleiding van de beroepsprocedure die RWE aanspande, want eerder weigerde de Limburgse deputatie de gevraagde omgevingsvergunning. Naast de 1.700 bezwaarschriften overhandig ik een uitgebreidere motivatie aan minister Zuhal Demir (N-VA). Ondanks dat het openbaar onderzoek voor de tweede maal in een ondankbare periode plaatsvond, kwamen tientallen vrijwilligers op straat om bezwaarschriften op te halen. Onze buurt verdient weer rust en zekerheid,’ zegt voorzitter Janssen van het actiecomité.

Hij wijst erop dat deze gascentrale met 495.072 kubieke meter aan volume zes maal groter zal zijn dan het huidige grootste bedrijf op het industrieterrein. ‘Dit is bezwaarlijk landschappelijk inpasbaar te noemen. De centrale zou een ketelhuis van 55 meter en een schouw van 75 meter hoog plaatse, terwijl de maximaal toegelaten hoogte 15 meter bedraagt. De centrale zou zichtbaar zijn vanop Terhills en dus ook het Nationaal Hoge Kempen ontsieren. Aan de noordzijde liggen andere natuurdomeinen, zoals Bergerven en aan de oost- en noordzijde situeert zich het fietsroutenetwerk’, aldus Janssen.

Zestig keer meer CO2

Hij wijst er ook op dat de centrale zestig keer meer CO2 zal uitstoten dan alle bedrijven in Dilsen-Stokkem samen. ‘De uitgestoten stikstof per jaar is in het beste scenario het equivalent van een koeienstal met 2.975 tot 8.916 koeien in het slechtste scenario. Leg dat maar uit aan de plaatselijke landbouwers.’

Volgens de stad Dilsen-Stokkem zijn er andere, beter geschikte en perifere grote industriële locaties voorhanden om nieuwe gascentrales in te planten. Die centrales zijn nodig om de stroomvoorziening te verzekeren als de kerncentrales in 2025 zouden gesloten worden.

Partner Content