Bevroren Libische fondsen: het parket loopt op eieren

De gebouwen van Euroclear in Brussel. © Isopix
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

Het parket van Brussel publiceerde vandaag vrijdag 9 maart in de vroege namiddag een uiterst voorzichtig persbericht, dat veelbetekenend is voor de zeer gevoelige aard van het dossier over de bij Euroclear Bank in beslag genomen Libische fondsen.

Het parket bevestigt de inbeslagname van 5 miljard euro maar voegt er aan toe dat ‘het zich nooit uitsprak over het bestaan van een grotere som geld of over de eventuele verdwijning van de door het weekblad Le Vif/L’Express aangehaalde sommen’.

Het persbericht weerlegt de informatie die Le Vif/L’Express op donderdag 8 maart publiceerde niet, het is duidelijk de bedoeling het lopend onderzoek te beschermen.

Le Vif/L’Express blijft uiteraard bij al haar informatie. Te weten: toen rechter Michel Claise in de herfst van 2017 bij Euroclear Bank in Brussel overging tot de inbeslagname van de sinds 2011 bevroren Libische fondsen (op vraag van de Verenigde Naties) op de rekeningen van de LIA en van de LAFICO, bleef er volgens de verklaringen van de bank slechts 5 miljard over op die rekeningen. De verklaring: bij een derdenbeslag van de bankrekeningen, moet de instelling die het voorwerp uitmaakt van die procedure ‘een verklaring van derde beslagene’ afleggen waarin ze de bedragen aangeeft die beschikbaar zijn op de rekeningen die het voorwerp zijn van de inbeslagname. Die verklaring is opgenomen in een proces-verbaal dat toegevoegd werd aan het onderzoeksdossier.

De doelstelling van rechter Claise, die sinds september 2015 een onderzoek uitvoert naar het witwassen van bevroren Libische fondsen in België, was uiteraard het geheel van die fondsen in beslag te nemen. Volgens een document dat we in handen kregen (een mail van Euroclear aan de Schatkist van de FOD Financiën) stond er eind november 2013 nog meer dan 16,1 miljard euro op de vier ‘Libische’ rekeningen van Euroclear. Gisteren verklaarde de minister van Financiën in een tweet dat er nu 14 miljard zou overblijven op die rekeningen. Maar hoe valt het dan te verklaren dat Justitie slechts 5 miljard in beslag kon nemen?

Eén ding is zeker: het parket loopt op gouden eieren die miljarden euro’s waard zijn.

Lees hier de berichtgeving op de site van Le Vif/L’Express:

Partner Content