Beveiligingssector aast op overname alcohol- en flitscontroles

(Belga) De grote beveiligingsbedrijven in België staan te trappelen om overheidstaken van politie en justitie over te nemen. Zaken als het gevangenentransport, de alcoholcontroles en het beheer van de flitscamera’s kunnen zij goedkoper organiseren, zo zeggen ze maandag in De Morgen.

In het regeerakkoord staat dat “oplossingen worden gezocht om de politie te bevrijden van bepaalde administratieve taken, maar ook van bepaalde operationele taken, zoals het bewaken van openbare gebouwen, gerechtsgebouwen, ambassades, het overbrengen van gedetineerden”. De vier grote bewakingsfirma’s in België – G4S, Securitas, Cobelguard en Seris – hebben vooral het transport van gevangenen hoog op hun verlanglijstje staan. “Onze ondernemingen doen het waardetransport met weinig problemen. Waarom zou dat niet kunnen voor gerechtelijke stukken of gevangenen?”, zegt topvrouw Hilde De Clerck van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO). Ook de alcohol- en snelheidscontroles op de weg kunnen de bewakingsfirma’s naar eigen zeggen gerust beheren, net als de controles op drugs en mensenhandel in de havens. “Wij staan ervoor open dat de privé sommige administratieve taken overneemt, zoals het innen van boetes. Maar zuivere politietaken moeten bij de politie blijven”, reageert de vakbond VSOA-Politie. De alcohol- en snelheidscontroles, het gevangenentransport en de wijkpatrouilles zijn volgens de vakbond dergelijke kerntaken. De beveiligingssector hoopt snel de onderhandelingen te kunnen opstarten met Binnenlandse Zaken en Justitie over de privatisering van sommige politiediensten. (FUL)

Partner Content