Opinie

Sammy Mahdi (Jong CD&V)

Besparingen kinder- en jeugdpsychiatrie: ‘Van rode neus naar rode wangen’

Sammy Mahdi (Jong CD&V) Voorzitter van Jong CD&V

Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V reageert op de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om het personeelsbudget in de kinder- en jeugdpsychiatrie te halveren. ‘De acht miljoen die met deze operatie bespaard wordt in een sector die net nood heeft aan bijkomstige investeringen, zal op lange termijn alleen maar voor extra kosten zorgen.’

“Maggie, doe het alstublieft niet.” Het is meer een smeekbede dan een vraag. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) legde deze week een plan op tafel om drastisch te besparen in de dagpsychiatrie voor jongeren. Hoewel, een plan kan je dit moeilijk noemen. Het besluit om het personeelsbudget voor therapeuten van kinder- en jeugdpsychiatrie te halveren staat al in het Staatsblad. Zonder overleg. Niet met de sector zelf en ook niet met de Vlaamse regering, die reeds had beslist om 141 nieuwe plaatsen voor dagpsychiatrie te erkennen.

Besparingen kinder- en jeugdpsychiatrie: ‘Van rode neus naar rode wangen’

Toch blijven we hopen dat er nog een weg terug is. Politiek draagvlak is er zeker. Aan de Rode Neuzen Dag namen, heel wat politieke partijen deel, waaronder minister De Block zelf. Net die actie benadrukt het belang van jongeren met psychische problemen in een zo vroeg mogelijke fase zo goed mogelijk te begeleiden. Het belang van zo’n vroege ondersteuning is vandaag niet te onderschatten. In onze ratrace zien we in België alsmaar meer mensen tegen muren botsen. Meer dan een op tien Belgen slikt antidepressiva, waarvan bijna een miljoen 12- tot 17-jarigen. In Vlaanderen plegen zo’n drie personen zelfmoord per dag. Bij jongeren tussen 15 en 29 jaar is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak. De lat ligt zo hoog dat velen er niet meer over kunnen. Dat laat zich bovendien voelen op onze arbeidsmarkt. Psychische stoornissen zijn op de werkvloer de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en een op de drie Belgen wordt in zijn leven geconfronteerd met psychische stoornissen, volgens denktank Itinera.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Welke besparing?

Ondertussen blijven we maar voortploeteren in overlevingsmodus. Blijven we pillen slikken, terwijl we in een eerste stadium niet kort genoeg op de bal spelen. Tegelijkertijd moeten verschillende centra voor kinderpsychiatrie roeien met de riemen die ze hebben. Staan sommige kinderen en jongeren die psychische ondersteuning nodig hebben nu al op wachtlijsten. Wanneer je kind nood heeft aan professionele ondersteuning, telt iedere minuut. Dagen op wachtlijsten staan is dan geen optie. De acht miljoen die met deze operatie bespaard wordt in een sector die net nood heeft aan bijkomstige investeringen, zal op lange termijn alleen maar voor extra kosten zorgen.

Niet alleen omdat het systeem van dagbehandeling goedkoper is dan de residentiële opvang. Kinderpsychiaters hebben reeds aangegeven dat de besparing re-integratie van deze jongeren in de maatschappij bemoeilijkt en dat het herstelproces dubbel zo lang kan worden, aangezien verschillende therapieën niet langer zullen worden aangeboden. Een herstelproces dat dubbel zo lang duurt, zorgt ervoor dat wachtlijsten steeds langer zullen worden.

Dus vragen we het vriendelijk, maar toch met lichte aandrang, minister De Block. Haal dat rood van uw wangen, zet de rode neus weer op en draai de beslissing terug. De essentiële professionele ondersteuning van kind- en jeugdpsychiaters mag niet de dupe worden van een herziening van de ziekenhuisfinanciering. U mag dan nog beloven een deel van de middelen te voorzien voor de geestelijke gezondheidszorg, doe dat niet ten koste van onze jongeren in psychische nood.

Partner Content